Lars Aronsson, Lysator

Hej!

Hi!


Vad tycks? What do you think?
va Jag heter Lars Aronsson. Den här informationen är gammal. Se istället http://www.aronsson.se/ My name is Lars Aronsson. This information is old. Instead, go to http://www.aronsson.se/
1992 startade jag Projekt Runeberg för att publicera klassisk nordisk litteratur och konst över Internet. Vi är nu ett team med många medhjälpare och innehållet växer ständigt. Vi är Internets största spridare av litteratur, utanför USA. In 1992, I started Project Runeberg to publish classic Nordic literature and art over the Internet. Today, we are a team of cooperating volunteers and our catalog is ever expanding. We are the Internet's most important source of literature outside the USA.
Projekt Runeberg är en av många aktiviteter inom datorföreningen Lysator, modellen för framtidens universitet. Här bedrivs ingen katederundervisning, utan deltagarna utbildar sig själva och lär av varandra, hela livet! Huvudsakligen handlar det om datorer, men även litteratur, matematik, religion och sportaktiviteter finns på programmet. Lysator grundades 1973 och har många beröringspunkter med svensk datorhistoria. Project Runeberg is one of many activities of Lysator, an Academic Computer Society at Linköping University in Linköping, Sweden. Or perhaps it is an academy of its own? Founded in 1973, a great deal of Swedish computer history has some connection to Lysator.
Datorer och Internet är mitt yrke. Mina intressen vid sidan om detta kretsar huvudsakligen runt språk, litteratur, historia och geografi. I gränslandet finns fascinerande kombinationer: teknikhistoria och utvecklingstendenser är ett par av dem. Några näraliggande funderingar har jag sammanfattat under rubriken mitt förhållande till Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson. Computers and the Internet are my profession. My general interests besides that are language, literature, history, and geography. Studying the history and trends of technology is one very fascinating combination. Some closely coupled thoughts are summarized in a my relation to the Swedish telephone company Ericsson.
Jag kommer ursprungligen ifrån Örebro och har även bott i Götene, som ligger nära Skara i Västergötland. Numera bor jag i Linköping, eftersom Lysator finns här, eller tvärt om. Jag är föreningsmänniska av födsel och ohejdad vana. Här är några av mina favoriter: I was born in Örebro, but now I live in Linköping. Both towns have about 100,000 inhabitants and are within close range (200 km) from Stockholm in south central Sweden. I am a member of many societies, and the following are some of my favorites:

Östgötar över hela världen möts på den elektroniska postlistan GUSKELOV. Detta är inte en förening i formell mening, bara ett fritt forum för tankar och annonser. People from the Swedish province of Östergötland are welcome to join the electonic mailing list GUSKELOV. Available in Swedish only. This is not really a society, just an open forum for ideas and advertisements.
Vänner av svensk datorhistoria är Datasaabs vänner! Här kan du läsa om föreningen som förvaltar traditioner från hålremsans 1950-tal, magnetbandens 1960-tal och Alfaskopterminalernas 1970-tal. Swedish computer history is dominated by a company called Datasaab, now remembered in a society called Datasaabs vänner. This info is available in Swedish only, but there are some nice pictures.
En förening som inte finns än är Datafrihet. Det är inte ens säkert att den kommer att heta så. Men det är en förening som behövs. Dess syfte är att bevaka och upprätthålla yttrandefriheten och undanröja hinder för effektiv användning av informationsteknologi. Dess amerikanska motsvarighet heter Electronic Frontier Foundation. Initiativet kommer från Erik Stenvall vid Chalmers i Göteborg. Ett liknande tema står Tomas Andreason i Tyresö Internetförening för, med ett arkiv över svensk IT-debatt. There are plans to start a Swedish association similar to America's Electronic Frontier Foundation (EFF). The initiative comes from Erik Stenvall in Gothenburg and is called Datafrihet.
Louise Hoffsten Jag har samlat några anteckningar om våra svenska stjärnor Louise Hoffsten och Max von Sydow. I have collected some notes about Swedish rock and blues singer Louise Hoffsten and Swedish film actor Max von Sydow.

Föreningar
Solkanonklubben, Åtvidaberg.
¶ Föreningen Bronsålder i Norrköping (BRIN) kombinerar historisk kunskap med skoj aktiviteter.
Östergötlands Fornminnes- och Museiförening (Länsmuséet)
Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner (Stadsbiblioteket)
Linköpings Domkyrkas Vänner (Domkyrkan)
Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift (Stiftet)
Are you a member of a historic, archaeologic, or literary society? Do what you can to support local research!
Sun Canon Club in Åtvidaberg, 40 km south of Linköping.
¶ The society of the Bronze Age in Norrköping (BRIN)

Teknikskogen - I de mörka skogarna föddes den svenska industrin, i mötet mellan skog, vattenkraft och järnmalm. Tylöskog mellan Östergötland och Närke är ett bra exempel på detta, och ett utmärkt utflyktsmål. Tech Forest - Sweden's industry was born deep in the woods, many centuries ago, where forest and powerful waterfalls combine with iron ore. Tylöskog, a forest belt not far from Linköping, is a good example of this, and an excellent target for excursions.

Släktforskning är en av de saker som nätet passar utmärkt för. Ta en titt på Per-Olov Bergmans funderingar. ("Pober" var för övrigt med om att starta DIS, Linköpingsföreningen för Datorhjälp i Släktforskningen!) Många döingar hittar man i Projekt Runebergs Nordiska Författare, och på obituary page. Geneaology and the Internet has a long tradition in the USA and Norway, but is just starting to take off in Sweden. If you are looking for dead people, you will find a lot of them among Project Runeberg's Nordic Authors, and on the obituary page.

The old version of this page follows below.
Lars Aronsson

 Linköping
 Sverige

Aronson is not Aronsson
Do not confuse me for Larry Aronson, even though our names are as similar as can be.
Citat
(Swedish only) Några samlade citat av mig och andra viktiga personer.
Svenska Internet!
Välkommen till Informationsvävarna AB och Svenska Internet, din guide till leverantörer och litteratur, kurser och konsulter på den blågula elektroniska motorvägen.
Hej till EU!
Varför gå runt och vara en dålig förlorare? Gör det bästa av sakernas tillstånd i stället!
Aronsson's photo album
You cannot Look around at my photos for the moment, because the software is broken.
Real World Interface
The second incarnation of RWI uses WWW for presentation. What is this? It is a journey of Sweden. Perhaps the third incarnation will be useful? Coming to you any decade soon.
A technical discussion on distributed hypertext links
I keep this page just to show how long I've been caught in this web


By Lars Aronsson. Roxen enhanced. Updated September 2004. Tell me.