Linkeboda sv

Välkommen till Linköping!

av Lars Aronsson

Jag hoppas du ska uppskatta den här lilla presentationen av vår vackra stad och dess universitet. (Also available in English.) Jag har jag skrivit och fotograferat på min fritid. Presentationen skyddas av upphovsrätt. All information här i datorföreningen Lysators WWW-tjänst har kommit till genom oavlönat arbete.


Linköping

Bilderna ovan visar stadshuset, domkyrkan och kulturreservatet Gamla Linköping.

Linköping är Östergötlands residensstad och ligger där Riksväg 1 (numera E4) korsar Stångån, som ingår i Kinda Kanal. Norr om Linköping rinner Stångån ut i Roxen, som ingår i Göta Kanal. Linköping är centralort i en slättbygd, och dominerades länge av småskalig handel tillsammans med offentliga organ som länsstyrelsen och domkyrkan. Linköping domineras fortfarande av domkyrkan. Man ser tornspiran på långt håll när man kommer åkande över slätten.

Linköping är idag Sveriges femte största kommun, med bortåt 130 tusen invånare. Men långt in på 1900-talet var Linköping en mycket liten stad. Expansionen tog fart under andra världskriget, när flygplansverkstäderna vid Malmens flygflottilj, väster om Linköping, samordnades och Saab bildades, det Svenska Aeroplan Aktie Bolaget.


Linköpings Universitet

Saabs högteknologiska tillverkning av flygplan och datamaskiner var bidragande till att Linköpings Universitet förlades just till Linköping och inte till Örebro eller Västerås. Linköpings Tekniska Högskola, LiTH, grundades 1969 och byggdes snart ut till ett fullfjädrat universitet.

Läsåret 1972/73, när den första kullen studenter gick sista året, bildades datorföreningen Lysator. Cirka tio år senare tillkom systerföreningen Ctrl-C.

Bilderna ovan visar fysikhuset (byggs sommaren 1994), Q-huset (med datorföreningarna) och B-huset med radioamatörföreningen LiTHsa:s hytt och antenn på taket.


Ryd

Ryd är en gammal herrgård väster om Linköping, som under 1970-talet blev ombyggd till bostadsområde. Här bor de flesta studenterna samlade i korridorer, men det bor också många "vanliga människor" i Ryd. Speciellt intressant är studenternas datanät RydNet.

Bilderna visar Ryds herrgård, som numera är ett populärt tillhåll för studenterna, Ryds centrum med butiker, bank och post, samt studentbostäderna på Björnkärrsgatan 4.


Mjärdevi

Nära universitetet ligger forskningsbyn Mjärdevi. 1983 etablerades här de första avknoppningsföretagen, bland annat Context Vision och Innovativ Vision, som båda arbetade inom bildbehandling.

Senare har många fler avknoppningsföretag bildats och många andra företag har också flyttat till Mjärdevi. Dataföretagen dominerar. Bilderna visar Teknikringen 1 (det äldsta bygget), Collegium (konferenscenter) och Teknikringen 5 (med IFS och Innovativ Vision).


Framtidens informationssamhälle

Det händer mycket på datanätområdet i vår region. Inom Lysator har vi ju redan erfarenhet av Rydnet. Det ryktas att ett liknande datanät är under uppbyggnad i forskningsbyn Mjärdevi. Sommaren 1994 håller en östgötsk IT-kommission på att bildas i samverkan mellan Landstinget i Östergötland, Länsstyrelsen och Östergötlands Kommunförbund.

Linköpings vänort i USA, Palo Alto i Kalifornien, har emellertid kommit mycket längre inom datanät och nätanvändning.


[Lysator] [City.Net]

Revision 3 jan 1995 / Lars Aronsson