Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift - presented by Lars Aronsson

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

presented by Lars Aronsson

Medlem blir Du genom att sätta in 70 kr/person (1996) på
Pg. 65 43 80-5, Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift.

Föreningen håller fyra föredrag per år, som sedan publiceras i en årsskrift.

Välkommen som medlem!


By Lars Aronsson. Roxen enhanced. Updated . Tell me. Photo © Lars Aronsson.