Hej till EU!

av Lars Aronsson

Hi to EU! - Hei til EU! - Ciao EU! - Moi EUssä! - Servus EU! - Salut EU! - Hola EU!

Den 13 november 1994 hölls i Sverige en folkomröstning angående medlemskap i Europeiska unionen (EU). Frågan på valsedlarna formulerades som följer:

Riksdagen har beslutat att det skall hållas en folkomröstning om svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU). Omröstningen gäller om Sverige skall bli medlem i EU i enlighet med det avtal som förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater.

Anser Du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?

Det fanns valsedlar för JA och NEJ samt blanka valsedlar. I denna folkomröstning blev valdeltagandet 82,4 %, vilket är rekord bland svenska folkomröstningar. Inte ens folkomröstningen om kärnkraft fick lika högt deltagande. Av de nu deltagande svenskarna röstade 52,2 % JA till EU, 46,9 % NEJ till EU och det lämnades in 0,9 % blanka valsedlar. Detta gäller som helhet över riket.

I Linköpings kommun röstade 58,8 % JA till EU, 40,1 % NEJ till EU och det lämnades in 1,2 % blanka valsedlar. Jag vet emellertid inte hur stort valdeltagandet var i Linköping. Swipnet och Tele2 som distribuerar valresultatet över WWW.

Det var ingen stor vinst för JA-sidan och ingen stor förlust för NEJ-sidan. Men det var en stor seger för den svenska demokratin att deltagandet blev så högt! Naturligtvis ska nu riksdagen göra som folket har bestämt, och månde ingen hålla på att maratontala och filibustra som den där busen Väyrönen tilläts göra i Finlands riksdag!

Jag röstade NEJ till EU, men jag är ingen dålig förlorare. Därför säger jag i stället HEJ till EU. Nu ska jag göra vad jag kan för att anpassa EU till det bästa. Jag är politiskt borgerlig och skeptisk till en allt för hårt sammanknuten union, ungefär på samma grundval som den EU-skeptiska fraktionen av det konservativa partiet i Storbritannien.

Om du har några synpunkter på mina idéer -- du kanske har något tips om vad jag borde ta upp i den här sidan -- så vill jag att du hör av dig till mig.


Denna sida uppdaterades senast 13 nov 1994 av Lars Aronsson, <aronsson@lysator.liu.se>