Linköpings Domkyrkas Vänner - presented by Lars Aronsson

Linköpings Domkyrkas Vänner

presented by Lars Aronsson

En förening som bildades våren 1989. Föreningen:

  1. Ordnar visningar och föredrag om Domkyrkan och dess inventarier för föreningens medlemmar.
  2. Arbetar för att förverkliga drömmarna om ett domkyrkomuseum i Linköping.
  3. Vill verka som forum för samtal om Domkyrkans historia, nutid och framtid.

Medlem blir Du genom att sätta in 60 kr/person (1996) på
Pg. 461 94 86-6, Domkyrkans vänner. Av medlemsavgiften går 10 kr till fonden för Linköpings domkyrkomuseum. Som medlem får Du regelbundet föreningens medlemsbrev med information och inbjudan till kommande arrangemang.

Frågor om föreningen besvaras av ordförande Johan Lamberth,
telefon 013-31 28 88, eller av domkyrkokaplanen och Domkyrkans vaktmästare,
telefon 013-12 41 98.

Välkommen som medlem!


By Lars Aronsson. Roxen enhanced. Updated . Tell me. Text © föreningen. Foto © Lars Aronsson.