Datasaabs vänner är en förening för datahistoriskt intresserade, med särskild inriktning på de datorer som producerats av företaget Datasaab i Linköping. Följande information presenteras av en medlem och utgör inte föreningens officiella hemsida.

Om föreningen

Bilden ovan är föreningens logotyp och föreställer datorn Datasaab D21, med centralenhet i de fyra låga skåpen, in- och utenheter i de två högre skåpen, fyra bandstationer, remsläsare med två korgar som fångar upp remsan, skrivare, manöverpanel och en Flexowriter skrivmaskin med remsstans. Längst ner till vänster syns flygplanet Viggen, till vilken Datasaab utvecklade flygdatorn CK37 (CK står för centralkalkylator).

Böcker

Föreningen utger en serie böcker om Datasaab och dess produkter. Hittills (januari 1998) har följande nummer utkommit:

Följande priser gäller december 1997: 150 kr för en bok (oavsett vilken) och 100 kr för varje ytterligare bok i samma beställning. Böckerna beställs genom att sätta in beloppet på föreningens postgiro 482 89 17-7. Ange noga vad beställningen avser och vilken adress böckerna ska skickas till. I priset ingår porto inom Sverige. Böckerna kan även avhämtas hos Göran Eklund, ring 013-298084.

Pressklipp

Föreningens verksamhet

Bland föreningens verksamhet märks, förutom bokutgivningen, sammanställningen av en datorhistorisk utställning, som högtidligen överlämnades till Linköpings Universitet i augusti 1994. Utställningen invigdes enligt Datasaabs tradition med att Viggo Wentzel klippte av en hålremsa, som framgår av bilden här intill. Den andra bilden föreställer Bryant-minnet, en 300 megabytes hårddisk från 1960-talet som ingår i utställningen. Klicka på bilderna för förstoringar.

Medlemskap i föreningen kostar för närvarande (december 1997) 50 kr/år och betalas till postgiro 482 89 17-7.

Mer datorhistoria på nätetDenna sida uppdaterades senast 11 januari 1998 av Lars Aronsson, som är medlem i föreningen, men presenterar den här informationen helt på eget bevåg.