Lars Aronssons samlade citat

Det handlar om kommunikation mellan människor, resten är teknik. / Lars Ramqvist, VD för Ericsson

Min hjärna är som en telefonväxel - den kopplar snabbt. / Hans Werthén, dåvarande styrelseordförande i Ericsson

Välkommen till 90-talet. Det sänds i färg. / Lars Aronsson

In 1993, the World Wide Web was an infosystem based on hypertext.
In 1994, the World Wide Web was an infosystem based on hype. / Lars Aronsson


Revision 11 dec 1994 / Lars Aronsson