Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.
Vad är Fabbes BBS?


InnehållVad är en BBS?

Fabbes BBS är, som namnet antyder en BBS. En BBS beskrivs ofta som en "elektronisk anslagstavla", men denna beskrivning får inte med allt som en BBS är. En BBS är ett konferenssystem, ett filbibliotek, ett chat-system och en spelhåla på en och samma gång. Generellt sett finns det två typer av BBS:er: Menysystem och KOM-system. I menysystemen är allt uppbyggt på menyer, ofta får man hoppa mellan olika menyer för att utföra en viss sak. I ett KOM-system är allt uppbyggt kring kommandon. Fördelen med KOM-system är att det blir mycket mer lättare att komma åt allting, och man behöver inte läsa i menyer eller klättra mellan menyer med krångliga bokstavskombinationer. Nackdelen är att det blir lite svårare i början. Fabbes BBS är ett KOM-system.

Fabbes BBS är en tjänst främst för Linköpings studenter, men det är inget krav att vara student för att få koppla upp sig.

Petter Lindquist #1300 har gjort ett specialarbete om BBS:er.


Vilka sköter om Fabbes BBS?

Eftersom det krävs en del jobb, att driva en BBS. Detta innebär även en del beslutsfattande och ansvar. Därför är jobbet uppdelat på ett antal personer. Såhär ser fördelningen ut på Fabbes BBS:

Sysop
Sysop kallas vanligtvis den högsta ansvarige och den som har den största makten på en BBS. Ordet "Sysop" härstammar från ordet "Systemoperatör", och skrivs ibland "SysOp". Sysopen på en BBS är i princip både allsmäktig och allvetande. Iaf över själva BBS:en. Sysopen är oftast samma person som äger datorn som BBS:en körs på. En del BBS:er har flera sysoper samtidigt.
På Fabbes BBS heter sysopen Fabian Norlin.
Cosysop
Detta är de som har de näst högsta rättigheterna på en BBS. Oftast har de nästan samma rättigheter som Sysop. På Fabbes BBS är det cosysoperna som sköter om valideringen av nya användare, dvs kollar upp att nya användare angett korrekt namn, fyllt i formulären korrekt, etc. De har också större inflytande i andra frågor.
På Fabbes BBS finns det två cosysoper: Gunnar Parment #436 och Henke Johansson #860.
MAD
Förkortning för "Mötesadministratör". Varje lokalt möte på BBS:en har en mötesadministratör, som fungerar som en slags ordförande för mötet. Denna person sätter upp vilka regler som skall gälla för mötet. En del möten är väldigt fria, medans andra är mer strängt administrerade, och får enbart innehålla texter inom ett visst område. Detta är upp till MAD:en att bestämma. Om en diskussion börjar flyta ifrån mötets inriktning så kan den som är MAD vidta en av följade åtgärder:

  • Skriva en varning/uppmaning till just de som skrivit texterna.
  • Skriva en allmän uppmaning i mötet att flytta sina kommande texter i något bättre passande möte.
  • Själv flytta texterna dit de bättre hör hemma, och informera mötet om detta.
  • Kasta texterna i soptunnan. Detta lämpligen grövre, återkommande regelbrott. Observera att en text aldrig raderas - i Soptunnan, som är ett speciellt möte, kan vem som helst läsa texterna. Får man en text i soptunnan så får man även ett poängavdrag i sin poäng.


Ibland bestämmer vem som är MAD i ett visst möte även vissa rättigheter i något speciellt program, som mötet handlar om. Tex är det den som är MAD i Frågesportsmötet som skapar frågorna i programmet Frågesport. För närvarande är runt 13 personer MAD i olika möten. En del personer i ett enstaka möte, och en del i massor av möten. För att kolla vem som är MAD i ett speciellt möte kan man skriva: MÖTESSTATUS <mötesnamn>.


Om FidoNet

Fabbes BBS är anslutet till FidoNet, som är ett amatörnätverk av BBS:er ansluta till varandra via uppringda telefonledningar. Vid vissa klockslag ringer BBS:en upp sin HUB, och lämnar Netmail (motsvarar Email på Internet), och fidomötestexter, och hämtar inkommande post. HUB:en gör sedan motsvarande, och på så sätt (enkelt beskrivet) sprids posten över hela världen.

Fabbes BBS har Fidonet-adressen 2:204/255.0.Historik

I början av 1993 flyttade jag hemifrån till en 1:a i Timrå. Detta innebar att jag öppnade eget telefonabbonemang, och köpte modem.

Efter att ha ringt runt på lite olika baser, fastnade jag för en BBS som hette YAB (Yet Another BBS). Denna BBS var nog bland de populäraste i Sundsvall, och kördes först på NiKom, och senare på TCL, som var ett KOM-program till PC.

Detta blev min förebild för hur en BBS skulle vara, och jag ville själv öppna en BBS. Jag satte upp ett NiKom-system, och körde med den oregistrerade versionen fram tills jag fick key-filen. (Detta tog en väldans tid - Niklas Lindholm gjorde lumpen, och när pengarna äntligen kommit fram var han bortrest till nästa helg!)

Namnet på BBS:en var en svår fråga. Jag funderade på lite olika varianter, och hade "Fabbes BBS" som ett arbetsnamn, tills jag kom på något bättre.

När BBS:en blivit några månader gammal var det liksom för sent att ändra namn. Fabbes BBS hade blivit invant namn på basen.

När jag äntligen fick keyfilen hade min A1200 som jag nyss bytt upp mig (från A600) till visat sig ha fel i hårdvaran, så jag fick lämna in den på reparation.

BBS:en kördes någon månad på min voicelina (öppen kvällstid) innan jag hastigt och lustigt fick för mig att flytta till Umeå och studera. I Umeå fick jag bo inneboende i flera månader, utan dator och BBS.


BBSen kommer igång igen

Lösningen blev att jag och Patrik Häggblad delade på en 3:a på Nydalahöjd. Den 1 november 1993 flyttade vi in, och samma dag drog jag igång BBS:en på prov, fast då i början enbart för lokala inloggningar:
931101 19:30 - Sysop #0 loggar in på nod 0
931101 19:32 - Fabian Norlin / Sysop #0 loggar ut från nod 0

Sedan följer otaliga in och utloggningar, när jag konfigurerade systemet.
Gästkontot Anonym #1 hette Guest #1 på den tiden. Första gången Guest #1 loggade in var:
931101 19:56 - Guest #1 loggar in på nod 0
931101 20:22 - Guest #1 loggar ut från nod 0

Detta var som synes också på lokalnoden.

Patrik Häggblad loggade in:
931111 18:17 - Patrikk Haggblad #2 loggar in på nod 0
931111 18:28 - Patrikk Haggblad #2 loggar ut från nod 0

Patrik finns fortfarande kvar på BBS:en. Han var cosysop ett tag på basen, när han och jag delade lägenhet på Nydalahöjd.

Än så länge var det bara lokala inloggningar. Jag väntade på en autoomkopplare, som jag hade beställt. Autoomkopplaren kunde skilja mellan fax och voice-samtal, och därmed även modemsamtal.

Omkopplaren gjorde så att den sa:

"Om detta är ett fax - starta nu. Är det ett vanligt telefonsamtal, var vänlig och säg 'Hallå'."
Om ingen sa hallå, kopplades samtalet till BBS:en. Eftersom många modem hann lägga på innan samtalet hade kopplats klart, var det många som inte kom in till BBS:en.

Den 12/11 lyckades Tobias Persson som första seriella användare ta sig fram till BBS:en. Detta syntes i loggfilen såhär:
931112 20:07 - CONNECT 14400/V42BIS (nod 1)
931112 20:11 - Tobias Persson #3 loggar in på nod 1
931112 20:12 - Fabian Norlin / Sysop #0 loggar in på nod 0
931112 20:18 - Skickar filen gif:3/Brandy2.GIF till Tobias Persson #3
931112 20:18 - Tobias Persson #3 laddar ner Brandy2.GIF (1618 cps)
931112 20:18 - Tobias Persson #3 loggar ut från nod 1
931112 20:18 - Fabian Norlin / Sysop #0 loggar ut från nod 0

Efter det blev Tobias Persson den första riktigt aktiva användaren. Logfilen visar att han gjorde hela 65 inloggningar de två första veckorna.


BBSen växer

Efter en kort tid köpte jag en egen lina dedikerad för BBSen, så att fler personer kunde logga in på BBSen. Senare uppgraderade jag från Amiga 1200 till Amiga 4000, och köpte två stycken 540 MB IDE-hårddiskar, mot tidigare en enstaka 210 MB.

951025-951026 flyttade jag till Pedagoggränd 1D i Umeå, och öppnade en trejde modemnod till BBSen. Telefonnummrena var 090-199004, 090-199005 och 090-199006, varav den sistnämda enbart var för vissa betalande VIP-användare. I början fick Nod #3 ta emot samtal som blivit vidaresända från mitt gamla telefonnummer, och fick därmed enbart upp en digital hänsvisning till det nya nummret på skärmen.

Nod #1 hade 28800 bps, Nod #2 hade 14400 bps och Nod #3 enbart 2400 bps i början.

951028 installerade jag CDROM på datorn. Ett quadraspeed, vilket var rätt snabbt på den tiden.

951029 sponsrade Vidamus basen mot reklamplats.

951101 Nod #3 öppnar för VIP-användarna.

Mer historik kommer att läggas in här så småningom.

Senast ändrad: October 2006
Tillbaka längst upp