Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.
Telnet-klienter

Här finns länkar till telnetklienter till olika operativsystem. Om du inte vet vilket operativsystem du använder, så använder du nog Windows 95. :-)

OperativsystemLista över klienterRekommenderad klient
Amiga OShttp://ftp.sunet.se/aminetbin/find?telnetAmTelnet
BeOShttp://www.be.com/beware/Network.html#Telnet 
Mac OShttp://tucows.phoenix.net/mac/telnet.html 
OS/2http://tucows.phoenix.net/os2/termos.html 
Windows 3.11http://tucows.phoenix.net/softterm.html 
Windows 95http://tucows.phoenix.net/term95.htmlCRT