Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.
Chatta med andra

 1. Att chatta på Fabbes BBS
 2. Kommandot VILKA.
 3. Att ta emot nodmeddelanden.
  1. Invänta nodmeddelanden.
 4. Kommandot SÄG.
  1. Att förkorta användarnamn.
  2. Att skriva användarnummer istället.
  3. Att kommaseparera sägmeddelanden.
 5. Kommandot NOD.
  1. Att kommaseparera nodmeddelanden.
  2. Allmänna nodmeddelanden.
  3. Att slippa allmänna nodmeddelanden.
  4. Att sända nodmeddelanden till ett visst möte.
 6. Kommandot TJAT.
  1. Funktionerna i Tjat
  2. Att byta färg i Tjat
 7. Kommandot ROPA.


  1. Att chatta på Fabbes BBS

  Chattandet är tillsammans med mötena, de viktigaste aktiviteterna på Fabbes BBS. Många användare loggar enbart in för att få en trevlig pratstund med de andra inloggade.

  Det är också en bra metod att få svar på frågor, om man känner sig ny och vilsen på BBSen. Det är dessutom ett bra sätt att lära känna andra personer. Försök därför lära dig använda dessa funktioner så tidigt som möjligt, så kommer du snabbt igång.

  Kortfattat kan jag säga att kommandot VILKA kollar vilka som är inloggade och var, kommandot SÄG sänder till en viss inloggad person, kommandot NOD sänder till en viss nod, kommandot TJAT går in i chat-systemet och kommandot ROPA ropar på Sysop (eller Cybersysop).


  2. Kommandot VILKA.

  Innan man börjar försöka att ta direktkontakt med någon annan inloggad person, och väljer på vilket sätt man vill prata på, så är det en god idé att kolla vilka som är inloggade på BBS:en, och vad dessa för närvarande pysslar med.
  Detta gör man enklast med kommandot VILKA. När jag (Fabian Norlin) skriver det, kan det tex se ut såhär:

  ------------------------------------------------------------------------
  Nod #0 CON: Lokalnod            Online: 13 min 37 sek
  Fabian Norlin / Sysop #0          Status: 100 (Sysop)
  Kollar vilka som är inloggade       Idle: 13 sek
  ------------------------------------------------------------------------
  Nod #1 SER: USR-Sportster 33600 Bps: 33600 Online: 1 timme 4 min 12 sek
  Anna E Lindgren #921            Status: 52 (Veteran)
  Skriver i Cafémötet            *Idle: 26 min 11 sek
  ------------------------------------------------------------------------
  

  Av detta ser jag att förutom jag, så är det en till person inloggad. Såhär tolkar man de olika sakerna på varje nod:

  • Nod #1
   Talar om vilken nod personen är inloggad på. Det finns nodnummer från #0 och uppåt.
  • SER:
   Vilken typ som noden är av, i detta fall en seriell nod. Följande nodtyper finns:
   CON:
   Lokalnod. Dessa noder går bara att skriva ifrån från självaste BBS-datorns tangentbord.
   SER:
   Seriellnod. Dessa noder loggar man in på via modem, på modemnoderna.
   TCP:
   Telnetnod. Dessa noder loggar man in på via Internet, på telnetnoderna.
   VIR:
   Virtualnod. Denna kvasiexistensiella nod loggar bara Cybersysop #27 in på.
  • USR-Sportster 33600
   Mer information om själva noden. I detta fall upplyses man om att noden har ett USR-Sportstermodem med hastigheten 33600 bps.
  • Bps: 33600
   Hastigheten som användaren är uppkopplad med. I detta fall samma som modemets maxhastighet, dvs 33600 bps.
  • Online: 1 timme 4 min 12 sek
   Hur länge användaren har varit inloggad på BBS:en. I detta fall drygt en timme.
  • Anna E Lindgren #921
   Användarens namn och användarnummer.
  • Status: 52 (Veteran)
   Användarens statusnivå. Denna användare har statusnivån 52, som är en rätt hög statusnivå. Ju högre status man har, destå mer rättigheter har man på BBS:en.
  • Skriver i Cafémötet
   Vad användaren pysslar med för tillfället. Denna användare skriver en text i ett möte.
  • *
   Denna asterix som syns ibland, talar om att personen har olästa nodmeddelanden som väntar, när hon har skrivit klart texten. (Nodmeddelanden är mitt samlingsnamn för säg-meddelanden, nod-meddelanden, inlogg/utloggmeddelanden och systemmeddelanden.)
  • Idle: 26 min 11 sek
   Hur länge sedan det var personen fick fram en prompt. (Det är bara i samband med att man får upp prompten som man kan läsa nodmeddelanden).


  Om användaren är idle en längre stund, så är chansen god att man inte kommer få ett svar de närmsta minuterna heller, eftersom personen då antagligen är upptagen med något, och får därmed inte meddelandet direkt.

  Den kompletta (och ganska avancerade) manualen till kommandot VILKA kan du läsa genom att skriva "MANUAL VILKA" på BBS:en.


  3. Att ta emot nodmeddelanden.

  Meddelanden från andra användare, eller om något annat som händer på BBS:en, kan bara mottagas just innan man får upp en prompt. En prompt är det som står framför markören när man skriver in kommandon. Den kan tex se ut såhär:

  (Gå till) nästa möte --> 

  eller såhär:

  (Läsa) nästa text --> 

  Detta innebär att om du bara står och väntar vid prompten, utan att trycka något, så kommer det aldrig dyka upp några meddelanden. Du måste själv lura fram prompten för att få eventuella meddelanden. Normalt gör man ju det automatiskt när man läser, skriver, eller pyssar runt med andra saker på BBS:en. Men ibland är det bara meddelandena som är intressanta, och man vill inte få fram några fler texter. I sådana fall får man lura fram prompten på egen hand.

  En metod är att skriva ett mellanslag eller en punkt först på raden, och sedan trycka RETURN. Då kommer NiKom tolka det som att man inte vill utföra något kommando alls, och bara kolla efter nya meddelanden och måla fram prompten igen. (Detta är förresten den metod Sysop kan använda sig av om han chattar med dig direkt vid prompten, för att inte chattandet skall tolkas som kommandon). Testa att göra så på BBS:en. Om du skriver något annat efter den inledande punkten, eller det inledande mellanslaget, så tolkas det precis likadant, dvs inte alls.


  3.1 Invänta nodmeddelanden.

  För att man skall slippa trycka mellanslag och RETURN (eller punkt) hela tiden, så har Sysop, efter en idé av Kristian Freed #926 gjort ett kommando som heter INVÄNTA NODMEDDELANDE. Anger man detta kommando, så kommer programmet självt att stå och vänta (och samtidigt räkna sekunder), tills ett nodmeddelande dyker upp. Observera att jag med nodmeddelanden menar även SÄG-meddelanden, inloggmeddelanden, utloggmeddelanden samt systemmeddelanden.

  OBS! Om kommandot alltid avslutar sig självt inom en sekund, utan att du fått något meddelande, så beror det sannolikt på att din telnetklient suger, och sänder fel typ av returnkoder. Det enda jag då kan rekommendera dig, är att byta telnetklient.

  Den kompletta manualen till kommandot INVÄNTA NODMEDDELANDE kan du läsa genom att skriva MANUAL INVÄNTA NODMEDDELANDE på BBS:en.  4. Kommandot SÄG.

  SÄG-kommandot är ett av de äldsta chat-kommandona i NiKom. Det fungerar helt enkelt så att man skriver kommandot SÄG, gör ett mellanslag, och sedan namnet på den man vill säga till. Sedan trycker man enter:

  (Gå till) nästa möte --> säg anna e lindgren
  
  Vad vill du säga?
  
  

  Därefter skriver man bara sitt meddelande, och trycker på enter, så skickas meddelandet till personen (förutsatt att användaren fortfarande är inloggad).

  4.1 Att förkorta användarnamn.

  Istället för hela namnet kan man förkorta:

  (Gå till) nästa möte --> säg an e li
  
  Vad vill du säga?
  
  

  vilket går bra, så länge inte förkortningen passar in på någon annan med lägre användarnummer.

  4.2 Att skriva användarnummer istället.

  Det går också bra att skriva användarnummret istället för användarnamnet (precis som överallt annars på BBS:en):

  (Gå till) nästa möte --> säg 921
  
  Vad vill du säga?
  
  

  Fördelen med denna metod är att det oftast går mycket snabbare att skriva, förutsatt att man vet personens användarnummer.

  4.3 Att kommaseparera sägmeddelanden.

  Istället för att trycka return efter mottagarangivelsen, kan man skriva ett kommatecken, och sedan skriva meddelandet direkt istället. På så sätt kan man lägga in säg-funktioner i sin profile, eller som alias:

  (Gå till) nästa möte --> säg 921,Hejsan på dejsan!
  Anna E Lindgren #921 meddelad
  
  (Gå till) nästa möte -->
    Den kompletta manualen till kommandot SÄG kan du läsa genom att skriva "MANUAL SÄG" på BBS:en.


  5. Kommandot NOD.

  NOD-kommandot fungerar precis som SÄG-kommandot, med den skillnaden att i NOD-kommandot anger man vilken nod användaren är inloggad på, istället för användarens namn eller nummer. Dessutom har NOD-kommandot en massa andra finesser, som SÄG-kommandot saknar. Några av dessa kommer jag att ta upp. De övriga kan du läsa om i kommandots manual. Exempel:

  (Gå till) nästa möte --> nod 2
  
  Följande användare blir mottagare:
  ----------------------------------------------------
  Anna E Lindgren #921
  ----------------------------------------------------
  Vad vill du säga?
  
    5.1 Att kommaseparera nodmeddelanden.

  Precis som med sägmeddelanden, så går det bra att ange allting på en rad, bara man separarar med ett kommatecken:

  (Gå till) nästa möte --> nod 2,Hejsan på dejsan!
  
  Anna E Lindgren #921 meddelad
  
  (Gå till) nästa möte --> 
    5.2 Allmänna nodmeddelanden

  Som jag skrev ovan så har NOD-kommandot många specialfunktioner, som SÄG saknar. En som kan vara värd att nämna, är flaggan "-a". Denna flagga gör så att man sänder till samtliga noder (dock ej till personer som valt tyst läge). Exempel:

  (Gå till) nästa möte --> nod -a
  
  Följande användare blir mottagare:
  ----------------------------------------------------
  Anna E Lindgren #921   Michael Maslund #1540
  ----------------------------------------------------
  Vad vill du säga?
  
  

  Skriver man "nod -A" istället (med stort A istället för litet), så kommer nodmeddelandet även att sändas till din egen nod.

  5.3 Att slippa allmänna nodmeddelanden

  För att slippa få allmänna meddelanden skriver man kommandot "nod -tyst".
  För att slå av tyst-mode skriver man "nod -otyst".

  5.4 Att sända nodmeddelanden till ett visst möte

  Man kan även sända nodmeddelanden till samtliga inloggade som är medlemmar i ett visst möte. Detta gör man helt enkelt genom att ange mötesnamn som argument, istället för nodnummer:

  (Gå till) nästa möte --> nod linköping
  
  Följande är medlemmar i Linköping - Östgötaslättens juvel:
  ----------------------------------------------------
  Anna E Lindgren #921   Michael Maslund #1540
  ----------------------------------------------------
  Vad vill du säga?
  
  

  Detta kan vara att föredra om man misstänker att alla inloggade inte är intresserad av det du tänker prata om, eller om du är osäker på vilka som kan tänkas vara intresserade. Då skickar man helt enkelt till mötet som ligger närmast tillhands det man tänker säga.

  En kortare variant är "nod -d", som sänder till samtliga inloggade som är medlemmar i mötet man för tillfället befinner sig i. Detta kan vara lämpligt om man tex vill kommentera något som diskuteras i mötet man just läser i.

  Den kompletta manualen till kommandot NOD kan du läsa genom att skriva "MANUAL NOD" på BBS:en.


  6. Kommandot TJAT.

  Kommandot TJAT är ett underbart sätt att chatta på, om man inte vill läsa texter, eller göra något annat på BBSen samtidigt. TJAT är ett mycket bra program, skrivet av Anders Lindgren. Du kan se Tjat som en slags mötesplats, dit du kan gå och chatta med andra användare. För att kunna göra detta, måste du även säga åt den du vill chatta med, att också in i Tjat, om denne inte redan är där. Går du in i Tjat själv, så har du bara dig själv att chatta med, och det är oftast inte så meningsfyllt.
  Använd därför SÄG-kommandot eller NOD-kommandot för att meddela den du vill prata med att gå in i Tjat.

  Väl inne i chat är det bara att skriva det man vill säga. Fler personer än två kan vara inne i chat samtidigt, och flera personer kan skriva samtidigt.


  6.1 Funktionerna i Tjat

  Följande funktioner finns i Tjat:

  • CTRL-C
   Avslutar TJAT.
  • CTRL-L
   Rensar skärmen
  • CTRL-W
   Visar vilka som finns i Tjat.
  Dessa skrivs även ut när man går in i Tjat.

  6.2 Att byta färg i Tjat

  För att det lättare skall gå att urskilja vem det är som skriver vad i Tjat, så får man olika färger att skriva med. Ibland passar en färg väldigt illa med ens lokala skärminställningar, varför det kan vara bra att veta hur man byter färg.
  För att byta färg behöver du bara gå ur tjat (med CTRL-C), och sedan gå in i Tjat igen.

  Den kompletta manualen till kommandot TJAT kan du läsa genom att skriva "
  MANUAL TJAT" på BBS:en.


  7. Kommandot ROPA.

  Kommandot ROPA används enbart för att ropa på Sysop eller Cybersysop. När du aktiverar kommandot, får du välja vem du vill ropa på, och sedan skriva in en anledning till detta. Denna anledning bör du formulera klart, så att vederbörande vet om det är viktigt eller ej.
  Ropa bara på Sysop om det är viktigt/skyndande, och du inte har fått tag i honom med NOD/SÄG-meddelanden.

  Den kompletta manualen till kommandot ROPA kan du läsa genom att skriva "MANUAL ROPA" på BBS:en.

  Tillbaka längst upp