Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.

Statusnivåer

Inloggtiden

För att ge alla en chans att logga in på Fabbes BBS, så är inloggtiden begränsad. När tiden har tagit slut, så loggas man ut, men kan sedan logga in igen, om det inte hunnit bli fullt under de sekunder man är utloggad. Man får en förvarning med en siffra inom parantes vid prompten, 5 minuter innan ens tid tagit slut. Annars kan du alltid med kommandot TID kolla hur lång tid du har kvar. Följande tabell visar inloggtid för samtliga statusnivåer.

StatusInloggtid
2 15 minuter
3 15 minuter
5 37 minuter
7 45 minuter
10 60 minuter
12 63 minuter
15 67 minuter
17 70 minuter
20 75 minuter
22 78 minuter
25 82 minuter
27 85 minuter
30 90 minuter
32 93 minuter
35 97 minuter
37 100 minuter
40 105 minuter
42 108 minuter
StatusInloggtid
45 112 minuter
47 115 minuter
50 120 minuter
52 123 minuter
55 127 minuter
57 130 minuter
60 135 minuter
62 138 minuter
65 142 minuter
67 145 minuter
70 150 minuter
72 153 minuter
75 157 minuter
78 270 minuter
79 270 minuter
80 270 minuter
99 Obegränsat
100 Obegränsat