Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.

Fabbmon

Fabbmon är ett program för att övervaka Fabbes BBS. Med hjälp av det ser du hela tiden vilka som är inloggade, vad dom gör och hur idle (inaktiva) de är. Programmet bör fungera i de flesta Unixmiljöer.

Utvecklas av Kristian Freed #926.

Senaste version: fabbmon-1.4beta1.tgz

DatumVersion BeskrivningLadda ner
011115 FabbMon 1.4beta1 Trådad version, som inte låser sig temporärt när den uppdaterar. Kolumnerna går att sortera. Binär medföljer. För mig fungerade makefilen utmärkt dessutom. Läs readme-filen! fabbmon-1.4beta1.tgz
011112 FabbMon 1.3 Första släppta versionen. Invigdes söndagen den 11 november 2001 på Fabbes BBS åttaårskalas. För mig fungerade inte Makefilen, däremot lyckades jag kompilera det genom att skriva
gcc fabbmon.c -o fabbmon `gtk-config --cflags` `gtk-config --libs`

fabbmon13.tgz

Tillbaka längst upp