Logga in på
Fabbes BBS! Fabbes BBS
Aktuellt
Nyheter
Fabbes BBS logo-tävling
Fabbes BBS 9-årskalas
Fabbmon
Fabbes Kalender 2000
Fabbes mailinglistor
 
Hjälp
Att koppla upp sig
Telnetklienter
Första inloggningen
Tips för nybörjare
Lista över kommandon
Chatta med andra
 
Allmänt
Vad är Fabbes BBS?
Om hårdvaran
Om mjukvaran
Om användarna
#Fabbes på IRC
Statusnivåer
 
Övrigt

Årets röster 1998
Årets röster 1999
Årets röster 2000
BBS-fest i Umeå 2002
RIKTIGA millennifesten (2001)
Andra BBSer
Andra länkar
Historien om Lennart
Kommentarer till Sysop

Blue Ribbon

Innehållet på dessa sidor är © Fabian Norlin.
Första inloggningen

OBS! Denna text är för närvarande under utveckling! Detta innebär att viss information saknas. Tills detta är klart får du nöja dig med det som står här, samt de instruktioner du får på BBS:en.

1. Inloggningen

Det första som möts av dig när du kopplar upp dig är inloggbilden. Längst ned ser det ut ungefär såhär:

Gästkonto: "anonym", lösen: "anonym". Använd detta ifall du glömt ditt lösen
För att registrera dig en ny användare, skriv "ny" här under!

Namn:

Bredvid "Namn:" så blinkar förmodligen din markör. Det är där du skriver ditt namn, när du sedan är registrerad på BBS:en. Eftersom det är första gången du kopplar upp dig, så kan du inte skriva ditt namn här. Istället anger du namnet NY (med små eller stora bokstäver), vilket indikerar för basen att du är en ny användare, som vill skriva in dig.2. Inställning av teckenset.

När du skrivit in NY, så kommer följande upp på din skärm:

Namn: ny

Dessa teckenset finns. Ta det alternativ vars svenska tecken ser bra ut.
* markerar nuvarande val.

 Nr Namn               Exempel
----------------------------------------------
 1: ISO 8859-1 (ISO Latin 1)     åäö ÅÄÖ
 2: IBM CodePage (PC8)        
                    
 3: Macintosh             

 4: SIS-7 (SF7, måsvingar)      }{| ][\

Om du bara ser ett alternativ ovan beror det av att ditt terminalprogram
strippar den 8:e biten i inkommande tecken. Om exemplet ser bra ut, ta
SIS-7 (dvs, tryck 4).

Val: 

Detta är en inställning som finns till för att garantera att du får korrekta svenska tecken, dvs å, ä och ö. Välj det av exemplena 1 till 4 som ger svenska tecken. I exemplet ovan ser rad 1 ut, varför man i detta fall skulle trycka på "1".3. Viktig läsning

Nu kommer en text med rubriken "Välkommen som ny användare till Fabbes BBS." upp. Läs igenom denna noga! Annars kommer du förmodligen köra fast, och sedan fråga om just det som står i texten. Det är också bra om du kan skriva ut texten på papper, eller spara undan den i en textfil någonstans.4. Adressuppgifter

Nu kommer du till en serie frågor, som du bör besvara efter bästa förmåga:

Namn:
I detta fält skriver du in ditt förnamn samt ditt efternamn. Skriv ditt RIKTIGA namn, inga alias är tillåtna. Om du på något sätt vill tala om någon förening eller företag du representerar, kan du ange detta efter ditt namn.:
Exempel: Olle Ollesson / Olles BBS
Gatuadress:
Din gatuadress.
Exempel: Björnkärrsgatan 13B:12
Postadress:
Din postadress. Observera att både postnummret och postorten skall stå här.
Exempel: 584 36 LINKÖPING.
Land :-):
Vilket land du kommer ifrån.
Exempel: Sverige
Telefon:
Ditt telefonnummer, INKLUSIVE riktnummret. Om du har både mobilnummer och fast telefonnummer, så ange det fasta telefonnummret.
Telefonnummret kan användas av Sysop för att kontrollera att du är den du uppger dig vara, ifall du skulle råkat glömma bort ditt lösenord. Därför är det viktigt att du ändrar ditt telefonnummer senare, ifall du skulle byta telefonnummer.
Exempel: 013-171800
Annan info:
Här har du chansen att ange annan viktig information, som du tycker skall synas när folk försöker kolla din adress eller telefonnummer. Det kan vara din emailadress, annat telefonnummer eller något annat sätt att nå dig.
Exempel: Mobil: 070-4941484
Lösenord:
Det lösenord du tänker använda. När du skriver in det här kommer hela lösenordet tyvärr att synas på skärmen. Var därför försiktig så att ingen kollar på din skärm när du skriver in detta.

Lösenordet bör:
 • vara minst 5 tecken,
 • ej innehålla svenska tecken (å,ä eller ö),
 • innehålla både små och stora bokstäver, och/eller både siffror och bokstäver,
 • ej vara något ord som finns med i någon svensk eller utländsk ordbok/uppslagsverk,
 • ej användas på andra ställen än på denna BBS,
 • memoreras utantill. Skriv inte upp det på någon lapp!
Önskad prompt (-->) :
Prompten är den textsträng som skrivs ut på varje ny rad på BBS:en, där du har chansen att skriva in olika kommandon. Hur den ser ut har ingen praktiskt betydelse, utan är mer en estetisk fråga.
Om du inte har någon bestämd uppfattning över hur den skall se ut, så tryck bara RETURN så får du promten som föreslås inom parantes, dvs: "-->".
Stämmer detta? (J/n)
Nu skrivs dina uppgifter ut, och du tillfrågas om uppgifterna stämmer. Om du har skrivit in fel någonstans, har du nu chansen att ändra det som är fel genom att trycka N. I annat fall trycker du bara RETURN.
(Eftersom det står (J/n) så blir defaultvärdet "Ja", dvs när du trycker RETURN blir det samma som att trycka J. Om det hade stått (j/N) istället skulle en RETURN-tryckning betytt N, dvs Nej, istället.)5. Tilldelning av användarnummer, val av nodtyp.


Följande kommer nu upp på din skärm. Istället för XXXX står där ditt användarnummer, som du nu tilldelas. Detta är bra att memorera.

Du får användarnumret XXXX.


Du har ingen förinställd nodtyp.

Välj mellan:

 1: KOM-Noden (Rekommenderas)

Val: 


"Vad är nu detta? Vad är det jag kan välja mellan?" kanske du tänker nu. Lugn! Detta är en fråga som har funktion ifall flera nodtyper finns att välja på på BBS:en. Fabbes BBS använder bara en nodtyp, varför du bara kan använda nodtyp nummer 1. Tryck bara 1 och RETURN för att komma förbi detta.

Val: 1

Vill du använda denna nodtyp varje gång du loggar in?(J/n) 

Denna fråga är lika dum som den förra. Om du svarar Nej på denna fråga, kommer du bli tillfrågad om vilken nodtyp du vill ha nästa gång du loggar in med. Eftersom det bara finns en nodtyp så är detta ganska onödigt, varför du svarar J på denna fråga (eller trycker RETURN, som ger detsamma).Härifrån får du klara dig på egen hand, eftersom Sysop inte har hunnit skriva in mer hjälp om första inloggningen. Men läs bara allt som står på skärmen, så skall det nog gå bra!

Lycka till!