KpWiki 

KpWiki har inte utvecklats på flera år så du vill nog titta efter en modernare wiki.

KpWiki är en wikiserver skriven helt i språket Python.
En Wikiserver är en webbplats där allt går att ändra, där besökarna kan redigera, och ändra i alla texter och skriva till det de har lust med. Orden wiki-wiki är hawaiianska och betyder snabb. Wiki-sidor är ett mycket snabbt sätt att bygga upp en rätt stor samling dokument.
Det finns Wikiservrar publikt tillgängliga på internet, och många företag använder wiki på sina intranetservrar.


 

Finesser/Funktioner i KpWiki

 • Alla sidor versionshanteras med rcs vilket gör att det går att ta reda på vilka ändringar som har skett och det går att checka ut och titta på eller ändra en gammal version av en sida.
 • KpWiki låser en sida när den editeras så att inte två personer kan ändra på samma sida samtidigt.
 • Vid editering är det möjligt att ångra sig och kasta alla ändringar innan de sparas.
 • Sökning görs på innehåll i sidor och på sidors namn. Vid sökning kan reguljära uttryck, regexpar, användas.
 • Det är möjligt att radera en sida.
 • Det går att ångra radering av en sida.
 • KpWiki skriver statistik i webbloggformat vid läsning av sidor.
 • KpWiki skriver statistik i webbloggformat vid skrivning av sidor.
 • KpWiki skriver statistik i webbloggformat vid skapandet av nya sidor.
 • I KpWiki går det att länka in bilder från en webbsida på en wikisida.
 • Det går att lägga in tabeller på wikisidor i KpWiki
 • Det går att ladda upp bilder till en separat katalog på servern.
 • Det är möjligt att radera bilder i uploadkatalogen.
 • Det är möjligt att ångra radering av bilder i uploadkatalogen.
 • KpWiki har stöd för olika språk.
 • Om man går till en sida som inte finns hamnar man i editeringsläge och sidan skapas när den sparas.
 • I Kpwiki är det möjligt att ha en menysida på vänstersidan i www-fönstret där menyn är en wikisida.
 • Längst ner på wikisidor finns snabblänkar till en indexsida, en söksida, startsidan och till administratörssidan. Det är även möjligt att gå direkt till en sida som man anger.
 • Man kan skapa tabeller i KpWiki.

Minimikrav

 • En WWW-server som stöder CGI-script (till exempel Apache)
 • Python version 2.x.
 • Versionshanteringssystemet RCS
 • Någon form av Unix som operativsystem
Minimikraven följer med i de flesta linuxdistributioner.

Bilder

Bilder på KpWiki


Ladda ner

KpWiki finns som färdigt RPM-paket (noarch) och som tar-arkiv.
Ladda ner KpWiki

Källkods-RPM (src-rpm) finns också att hämta bland filerna på nedladningsarean ovan.

KpWiki är fri programvara under licensen Gnu General Public License version 2 eller senare.

Framtida versioner

Då jag har rätt mycket att göra uppdateras inte KpWiki så ofta just nu.

Version 3.0 är på planeringsstadiet just nu. Den innebär en ganska stor omskrivning och en hel del nya funktioner. Bland nyheterna som jag planerar att implementera finns bland annat:

 • Skrivas om i Python 3.
 • Kategorier för wikisidor, där wikisidorna ska kunna ordnas i olika kategorier efter hur man vill ha det.
 • Stöd för skins och CSS.
 • Användarkonton med inloggningsmöjlighet.
 • Möjlighet att styra så att vissa wikisidor endast får editeras av vissa användare.
 • Möjlighet att styra så att wikisidor som ingår i en viss kategori bara får editeras av vissa användare.
 • Möjlighet att skapa underkategorier och delegera ansvaret för underkategorierna till någon annan användare.
 • Möjlighet att under drift låsa wikisidor för editering, t.ex. alla sidor som ingår i en viss kategori.
 • Möjlighet att ha ett språk för ledtexter, hjälptexter etc. för hela Wiki:n där användarna ska kunna välja ett annat språk för ledtexter och hjälptexter.
 • En anonym användare ska finnas som används för de som inte är inloggade. Denna anonyma användare kan ha inga rättigheter, vissa rättigheter eller fulla rättigheter till att editera sidor, skapa kategorier, ladda upp bilder etc.
 • Databasstöd där wikisidorna kommer att kunna ligga i en SQL-databas (t.ex. Mariadb/MySQL).
 • Möjlighet att titta på en gammal version av en wikisida utan att det påverkar vad alla andra får se.
 • Möjlighet att ångra alla ändringar och tillagda sidor som en användare har gjort.
 • Möjlighet att ångra alla ändringar och tillagda sidor som har gjorts från en viss IP-adress (t.ex. en massa inlagda SPAM).
Det kommer även i fortsättningen kunna gå att ångra saker, radera sidor och bilder, checka ut gamla versioner av sidor och det mesta annat som KpWiki kan idag.

Copyright © 2010-2024 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.3

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".