Böcker

The Linux Programming Interface
Författare: Michael Kerrisk
Detta är en riktigt bra bok om alla detaljer man behöver veta när man ska programmera i Linuxmiljö. Den innehåller sådant som bland annat; grundläggande saker, fil I/O, processer, minnesallokering, användare och grupper, process credentials, tid, begränsningar, accesskontrollistor, signaler och signalhantering, timers, trådar, daemoner, statiska och dynamiska bibliotek, interprocess-kommunikation, semaforer, fillåsning, nätverkskommunikation m.m.

Copyright © 2010-2022 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.3

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".