Lite om EmbeddedLinux

Här hittar du lite om Linux i inbyggda system, vilket är någonting som jag jobbar med.

Boktips

Mastering Embedded Linux Programming Third Edition
Författare: Chris Simmonds och Frank Vasquez
Detta är en riktigt bra bok om EmbeddedLinux. Du bör skaffa ett exemplar av denna bok.

Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach 2nd Edition
Författare: Christopher Hallinan

Embedded Linux Development Using Yocto Projects 2nd edition
Författare: Otavio Salvador and Daiane Angolini
Detta är en bra bok om grunderna i Yocto.

Embedded Linux Systems with the Yocto Project
Författare: Rudolf J. Streif
När du kan grunderna i Yocto och vill lära dig mer så är
detta en bra bok.

Linux Device Drivers Development
Författare: John Madieu
En modern bok om device drivers.

Exploring BeagleBone
Författare: Derek Molloy
Om du håller på med Beagleboard, Beaglebone
eller PocketBeagle så är detta en bra bok
som tar upp det mesta man behöver veta.

The Linux Programming Interface
Författare: Michael Kerrisk
Detta är en riktigt bra bok om alla detaljer man behöver veta när man ska programmera i Linuxmiljö.
Den innehåller sådant som bland annat; grundläggande saker,
fil I/O, processer, minnesallokering, användare och grupper,
process credentials, tid, begränsningar, accesskontrollistor,
signaler och signalhantering, timers, trådar, daemoner,
statiska och dynamiska bibliotek, interprocess-kommunikation,
semaforer, fillåsning, nätverkskommunikation m.m.
Se https://man7.org/tlpi/ för mer detaljer

Länkar

Copyright © 2010-2024 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.3

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".