Kompilera 2.6-kärna

Nedan beskrivs hur du konfiguerar, kompilerar och installerar en 2.6-kärna.

Om du har tankat hem källkoden ställ dig i katalogen /usr/src och som användaren root packa upp tar-arkivet med:
tar xvfz /sökväg/till/arkivfilen/linux-2.6.9.tar.gz
eller
tar xvfj /sökväg/till/arkivfilen/linux-2.6.9.tar.bz2

Ovan är det en 2.6.9-kärna som har hämtats hem.

Gå sedan ned i katalogen som skapades, t.ex. linux-2.6.9. Nu är det dags att konfiguera och kompilera linuxkärnan.

Börja med att konfigurera kärnan med något av följande:

Spara konfigurationen och kompilera kärnan med:
make
Numera ska man inte göra make dep, make clean eller make modules.

Notera att kompileringen av kärnan inte ger så mycket utdata. Vill du ha mer utdata för att se vad som händer under kompileringen lägg till V=1 vid kompilering ( make V=1 ) eller sätt skalvariabeln KBUILD_VERBOSE till 1 ( export KBUILD_VERBOSE=1 ).

Det går även att kompilera enskilda kärnmoduler med make kernel/sökväg/modul.o . För att kompilera alla delarna i ett viss delträd skriv make kernel/sökväg .

När kärnan är färdigkompilerad kopiera in den på plats och ändra i konfigurationen för din boot-manager (t.ex. /etc/lilo.conf eller /etc/grub.conf).

Installera modulerna med make modules_install .Copyright © 2010-2024 Kjell Enblom.
This document is covered by the GNU Free Documentation License, Version 1.3

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".