Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för Macintosh

(Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.)

Ny?* Titel Författare Publ.år Min. systemkrav Nätsida Hämta** Kommentar
Dasses Gatukök Jörgen Carlsson ? ? nej 50kB MicroAdventure-version
Jörgen Carlsson & Jacob Munkhammar 1998 MacOS 7 nej 78kB CAVE-version
Förbannelse 1: Vilse! Jacob Munkhammar 1998 MacOS 7 nej 180kB
Förbannelse 2: Slottet Jacob Munkhammar 1998 MacOS 7 188kB
Tharangors Hämnd - Del 1:
Grottans hemlighet
Jörgen Carlsson ? ? ja (651kB) med grafik
Tharangors Hämnd - Del 2:
Den svarta borgen
Jörgen Carlsson ? ? (1MB) med grafik
Äventyr 2.5 Crowther, Woods, Munkhammar 1998 MacOS 7 nej 103kB 100% original
"Adventure"

Tecknet ~ före tal betyder cirka.
*) "Ny?": Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad. Senaste uppdatering: 29/1-1999.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman