Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Tharangors Hämnd - Del 1: "Grottans hemlighet"

Författare Jörgen Carlsson
Kommentar Med grafik
System Macintosh
Förlag eget
Publiceringsår ?
Antal rum cirka 30
Saker ?
Personer* ?
Ordförråd** ?
Min. systemkrav ?
Nätsida ja
Hämta*** (651kB)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 12/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 12/4-1999. Redaktör: Fredrik Ekman