Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Välkommen till den återupplivade Svenska Äventyrsklubbens hemsida!

Svenska Äventyrsklubben startades 1984 och är en mötesplats för svenska skapare, spelare och fans av textäventyrsspel och interaktiv fiktion i alla länder.

Svenska Äventyrsklubbens nätsidor startades 1998 och har som mål och mening att sprida, och uppmuntra till spridning av, svenskspråkiga (och svenskproducerade) textäventyrsspel och interaktiv fiktion, liksom därtill relaterade produkter, samt utväxling av information om detta tema. (Puh!) Och att ha det kul!


Här finner du:

[En SÄK-historik] [Funktionärer idag]

svenskspråkiga textäventyr till:
[Macintosh] [Windows] [DOS] [Unix] [Amiga]
[Atari ST] [Commodore 64] [Commodore 128] [Sinclair ZX Spectrum] [VIC-20]
[AGT] [ALAN] [Z-kod] [QBASIC] [TADS]
[en lista över alla ovan]
[Copyright-policy]

liksom:
[online solo-äventyr på svenska] [MUD på svenska]
[Svenskspråkiga äventyr-relaterade produkter och verktyg]

och information om:
[Hur man kör äventyr på "fel" plattform] [Plattform-oberoende äventyrssystem]
[Konvertering av gamla äventyr till dagens datorer]
[Hur man skriver sina egna äventyr]

samt:
[Svenskproducerade äventyr på andra språk]
[Vidarekopplingar på WWW]

och glöm inte att kolla:
[Efterlysta svenskspråkiga äventyr] [Rykten]
[NYHETER på SÄKs nätsidor]


Bli medlem!

Här kan du gå med i SÄK (eller friska upp det gamla medlemskapet).

För att gå med i SÄK behöver du bara skicka ett tomt e-brev till <svenska-aventyrsklubben-subscribe@yahoogroups.com>! (Och det är lika lätt att gå ur.)

I medlemskapet ingår en mailing-lista, som är klubben diskussionsforum. Du kommer också bli informerad om uppdateringar på dessa nätsidor.
En gång i framtiden kanske det också blir prenumeration på tidskriften "Äventyr" i ny digital form och andra fantastiska medlemsfördelar...
Vad det blir bestämmer ju vi medlemmar.

och slutligen...

Recensioner önskas!
Har du provat något av äventyren? Vad tyckte du? Recensioner - korta eller långa - av de olika äventyren som kan hämtas från dessa sidor emottages med glädje! Det skulle höja nyttan av dessa sidor ytterligare. (PS. Ännu så länge är jag bara intresserad av recensioner av de svenskspråkiga äventyren.)

Recensioner från gamla "Äventyr" är också av intresse! Om du har gamla nummer och har lust att knappa in en eller två recensioner från dessa, så hade det varit jättefint! Kolla dock först att recensionen inte redan finns här på sidorna, genom att kolla info-sidorna kopplade till titlarna på denna och denna sida!

Kommentarer på dessa sidor önskas!
Är det något du vill se på dessa sidor, som vi inte har? Något som borde bort eller ändras?

Andra bidrag önskas också!
Just nu framför allt hjälp med att färdigställa emulator-sektionen.

Sänd ett e-brev till internetredaktören!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 9/8 2003. Redaktör: Fredrik Ekman