Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Hur man kör äventyr för olika plattformar - oavsett vilken maskin man själv har:

Oavsett om det äventyr du vill köra går på "fel" maskin, eller om det är för något s.k "plattform-oberoende" system, som du kanske aldrig har hört talas om, förtvivla icke! Här är räddningen.

Välj system eller plattform äventyret går på i listan nedan, så finner du information om hur även du kan köra det...

Denna avdelning är ännu i sin ytterst späda begynnelse. Hjälp mej att göra informationen komplett!

Emulera mera! Här ses internetredaktören sitta på sin Mac och samtidigt spela Spectrum-äventyret "Muren", Mac-äventyret "Dasses Gatukök", Atari-äventyret "Det gyllene äpplet" och DOS-äventyret "Stugan", emedan i bakgrunden en Commodore 64 väntar på ett äventyr till sej. (I nedre högra hörnet ses också en HP-räknare.)

Välj system som äventyret är skrivet för här:

Datorer:
[Macintosh] [Windows] [DOS] [Amiga]
[Atari ST] [Commodore 64] [Commodore 128] [Sinclair ZX Spectrum] [VIC-20]

Interpretatorer & äventyrssystem:
[AGT] [ALAN] [Inform] [QBASIC] [TADS]

"Vet inte":
Så, du vet inte vad äventyret egentligen går på för system? Här är SÄKs guide till olika fil-"extensions":

.bas BASIC-källkod, prova QBASIC
.bin VIC-20
.c64 Commodore 64
.d64 Commodore 64
.exe DOS eller Windows
.gam TADS
.lha komprimerad(e) fil(er) för Amiga
.p00 Commodore 64
.sit komprimerad(e) fil(er), packas upp med StuffIt Expander
.slt Sinclair ZX Spectrum
.sna Sinclair ZX Spectrum
.tap Sinclair ZX Spectrum
.tape Sinclair ZX Spectrum
.tzx Sinclair ZX Spectrum
.t64 Commodore 64
.z5 Inform (version 5)
.z6 Inform (version 6) och så vidare
.z80 Sinclair ZX Spectrum
.zip komprimerad(e) fil(er), packas upp med zip/unzip-program eller StuffIt Expander
.zx82 Sinclair ZX Spectrum
.zxs Sinclair ZX Spectrum


Denna sida uppdaterades senast 15/3-1999. Redaktör: Fredrik Ekman