Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Hur man kör Commodore 64-äventyr

Denna sida är en del av Svenska Äventyrsklubbens information om hur man kör äventyr oberoende av dator-plattform.

Redaktör för denna sida: Fredrik Ramsberg.

Innehåll
- Commodore 64 på Mac
- Commodore 64 på PC
- Commodore 64 på Unix
- Commodore 64 på Amiga
- Hur man startar spel i emulatorn
- Viktig information om ROM-bilder

Commodore 64 på Mac:
- Arthur's Commodore 64 VICE är bra och gratis.
- Även Frodo för Mac lär vara bra, men kostar $10 för fullversion.
- Om man har en Power Mac kan man köra Power64, som enligt uppgift är bra, men den kostar också.

Commodore 64 på PC:
- VICE emulerar mycket bra, och klarar att köra program som många andra emulatorer går bet på. Det enda riktiga minuset är väl att den kör som ett DOS-program, och att den kan låsa sig om man lämnar den utan fokus för länge. Å andra sidan får man en bonus: VICE innehåller även emulatorer för Vic-20, C-128 samt 3 PET-modeller. C64-emulatorn stödjer T64- och D64-filer. En version för Windows NT/95/98 finns även för nedladdning, men den är i alfa-stadiet och alltså inte helt pålitlig. VICE är gratis och mycket populär.
- Frodo är en trevlig emulator för den som kör Windows 95/98/NT. C64-an kör i ett snyggt fönster eller i fullskärmsläge. I fönsterläge får man smidiga Windows-menyer för att styra emulatorn. Den stödjer dels C64-filer lagrade direkt i PC:n's filsystem, dels T64-filer och D64-filer. Frodo är gratis och gedigen.

Commodore 64 på Unix:
- VICE finns för Unix. Den innehåller även emulatorer för Vic-20, C-128 samt 3 PET-modeller. C64-emulatorn stödjer T64- och D64-filer. Gratis och mycket populär.
- Frodo finns även för Unix. Den stödjer dels C64-filer lagrade direkt i Unix filsystem, dels T64-filer och D64-filer.

Commodore 64 på Amiga:
- Frodo finns för Amigan. Stödjer T64-filer och D64-filer, samt lagring direkt i Amigans filsystem. Gratis och bra.
- MagiC64 stödjer fler filformat: T64, D64, P00 och C64. Den kostar DEM30 (ca 150kr), men man kan provköra demoversionen i 10 minuter åt gången så man vet vad man köper.

Hur man startar spel i emulatorn:
Generellt gäller att man först måste välja en diskett eller ett band (i regel en fil vars namn slutar med D64 respektive T64). Detta brukar finnas som menykommando i emulatorerna. Därefter skrives följande:
För band (T64-filer):

LOAD "*",1,1
RUN
För diskett (D64-filer):
LOAD "*",8,1
RUN

Programnamnet "*" betyder att man vill ladda in det första programmet, men både disketter och band kan innehålla flera program. Så, om ovanstående inte fungerar, prova:

LOAD "$",8
LIST
Detta visar vilka filer som finns på disketten. Håll nere CTRL (TAB i vissa emulatorer) för att få listningen att gå långsammare. Tryck på Escape (Caps Lock i vissa emulatorer) för att stoppa den. Skriv LIST för att titta på listan igen.
LOAD "FILNAMN",8,1
RUN
Detta laddar det specificerade programmet från disketten och kör det.

Om programmet ligger i en T64-fil och detta inte fungerar, byt ut 8 mot 1. 8 är enhetsnumret för diskettenheten, medan 1 är enhetsnumret för bandstationen.

LOAD "$",1 fungerar dock inte. Om man vill ha något annat program än det första på ett band kan man skriva LOAD en eller flera gånger först, tills man kommer fram till det program man vill köra, då skriver man LOAD"*",1,1 och sedan RUN.

ROM-bilder
En C64 har tre ROM-kretsar (Read Only Memory). I dessa lagras programmeringsspråket BASIC, systemprogrammet KERNAL samt teckensnittet. Utan dessa ROM-kretsar kan datorn inte användas.

För emulatorer gäller att man måste ha tillgång till informationen som ligger i ROM-kretsarna för att kunna använda emulatorn. I regel lagras informationen som tre filer, så kallade ROM-bilder. En del emulatorer levereras helt utan ROM-bilder, och de som redan har ROM-bilder har i regel bara de amerikanska versionerna, vilket kan bli lite frustrerande just när man ska spela textäventyr på svenska. En komplett uppsättning ROM-bilder består av BASIC-ROM (8KB), KERNAL-ROM (8KB) och tecken-ROM (4KB). Dessa finns för nedladdning här:

C64 BASIC-ROM (Generell version)
C64 KERNAL-ROM (Amerikansk version)
C64 KERNAL-ROM (Svensk version)
C64 tecken-ROM (Amerikansk version)
C64 tecken-ROM (Svensk version)


Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman