Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Slottet" (Förbannelse 2)

Författare Jacob Munkhammar
Beskrivning Efterföljaren till Vilse!.
Författarens egen beskrivning:
Finn fram till slottets nordöstra torn och lös problem och förhandla med underliga typer på vägen dit. Allt kan lösas på många vis och det är många vägar man kan ta, så spelet kan spelas många gånger.
Kommentar Internetredaktörens kommentar:
Avsevärt moderniserad Mac-version av Spectrum-äventyret Le Fay's Förbannelse Del 1b.
System Macintosh
Förlag eget
Publiceringsår 1998
Antal rum 117
Saker 64
Personer* 9
Ordförråd** 618
Min. systemkrav System 7
Nätsida nej
Hämta*** 188kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 12/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman