Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Jacob Munkhammars Spectrumäventyrpaket"

Författare Jacob Munkhammar (samt Willie Crowther & Don Woods)
Beskrivning Författarens egen beskrivning:
Innehåller tre äventyr:
"Le Fay's Förbannelse Del 1a": Du är ute i skogen och letar efter svamp och har med din vanliga tur gått vilse då du kommer fram till ett hus... Mitt första försök som äventyrsskapare.
"Le Fay's Förbannelse Del 1b": Finn fram till slottets nordöstra torn och lös problem och förhandla med underliga typer på vägen dit. Allt kan lösas på många vis och det är många vägar man kan ta, så spelet kan spelas många gånger. 1000 ggr bättre än del 1a.
"Äventyr": Det första äventyrsspelet, "Adventure", översatt till svenska. Detta är, så vitt jag vet den första översättningen till svenska som gjorts. Översättningen bygger dock inte på en portning av den originala Fortrankoden, utan kartor, händelser m.m. redde jag ut genom att spela spelet(!) - och varianter och permutationer av det - så helt som originalet är det ju inte...
Kommentar Se också svensk Mac-version av Äventyr, av samma översättare, men denna gång 100% trogen originalet.
Båda delarna av Le Fay's Förbannelse har också portats till Mac, men under namnen "Vilse! (Förbannelse 1)" och "Slottet (Förbannelse 2)". Spelkontrollen är betydligt utvecklad idessa modernare versioner!
System Sinclair ZX Spectrum
Förlag eget
data: LeFay 1a LeFay 1b Äventyr
Publiceringsår 1984 1984 1985
Antal rum 56 110 149
Saker 25 40 31
Personer* 2 7 ja
Ordförråd** 89 150 117
Emulator fil-typ TAP & Z80
Nätsida ja
Hämta*** Tillrättalagt för Mac-optimerat: 151kB
Plattformoberoende: 151kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 11/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman