Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Äventyr 2.5"

Författare Willie Crowther & Don Woods
Översättning till svenska: Jacob Munkhammar
Beskrivning Världens första datoräventyrspel, "Adventure", översatt till svenska. Det skrevs 1972-78 av Willie Crowther och Don Woods och fick på kort tid kultstatus. Något det fortfarande har.
Denna port av Adventure version 2.5 (430 poäng) till Macintosh och översättning till svenska baserar sej till 100% på originalets källkod.
System Macintosh
Förlag eget
Publiceringsår 1998 (svenska översättningen)
Antal rum 184
Saker 67
Personer* ja
Ordförråd** 374
Min. systemkrav System 7
Nätsida nej
Hämta*** 103kB (beta-version)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 12/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman