ConFuse 92 hölls den 12-14 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäster var Ian McDonald och John-Henri Holmberg. Mika Henry Tenhovaara var fannisk hedersgäst.

Kongresskommitté:

Andreas Björklind
Ordförande/kassör
Carina Björklind
Gäst- och reklamansvarig
Britt-Louise Viklund
Program och legaliteter
Hans Persson
Kongressbok och annat

Material om ConFuse 92 (från LSFFs medlemsblad Månblad Alfa).

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen