Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

SÄKs funktionärsstab

SÄK har ett helt gäng redaktörer - eller kommer ha det iallafall. SÄK genomgår nu en process för uppdelning i flera redaktioner. Redaktionerna är följande:

Grundläggare: Andreas Reuterswärd
Grundlade klubben 1984.

Internetredaktör och web-koordinator: Fredrik Ekman
Håller i SÄK-sidorna, koordinerar de övriga redaktörernas verksamhet, smider ihop nätsidornas HTML-kod, inklusive "design-guide" för de andra redaktörernas sidor. Ser också till att mailing-listan som ingår i SÄK-medlemskapet fungerar (se också FAQ-extraherare, nedan)

Arkivar: Fredrik Ekman
Samlar och sorterar, och gör tillgängliga, svenska textäventyr, både på svenska och av svenskar, liksom verktyg för att skriva äventyr på svenska. Sammanställer dessutom info-sidor om äventyren, vilka också inkluderar recensioner av spelen. Det är dock inte arkivarens uppgift att skriva recensionerna.
SÄK-sidor: Svenska textäventyr, Efterlysta svenskspråkiga äventyr, Rykten, Svenskproducerade äventyr på andra språk, Svenskspråkiga äventyr-relaterade produkter och verktyg, m.fl.

Emuleringsredaktör: Fredrik Ekman (koordinator)
Underredaktör, Commodore 64-emulering: Fredrik Ramsberg
Underredaktör, emulering av (eller på) andra plattformar: Lediga poster!
Sammanställer information om hur man kör äventyr oavsett vilket plattform äventyret är skrivet för och oavsett vilket plattform man själv har. Gäller både emulering och plattformoberoende textäventyrsystem och interpretatorer.
SÄK-sidor: Hur man kör äventyr för olika plattformar

Programmerings- och författar-redaktör: Ledig post!
Samlar (och kanske t.o.m. skriver?) artiklar om det att författa textäventyrsspel och interaktiv fiktion. Har också uppgiften att propagera för att Inform (och/eller kanske andra) författarsystem översättes till svenska.
SÄK-sidor: ingen än

WWW-redaktör: Ledig post!
Håller listan med länkar ut i stora Wida Web-Wärlden ajour, liksom sidan med online-äventyr.
SÄK-sidor: Vidarekopplingar på WWW, Online solo-äventyr på svenska

FAQ-extraherare: Darius Katz
Kommer varefter diskussionerna går sammanställa de frågor och svar som återkommer oftast på SÄK-medlemmarnas mailing-lista (även om det är web-koordinatorn som håller själva mailing-listan gående).
SÄK-sidor: ingen än

MUD-redaktör: Maxim Grigoriev
Håller oss uppdaterade om vad som händer på den svenska MUD-fronten.
SÄK-sidor: MUD på svenska

Annat?: Alltid lediga poster!
Envar som brinner för någon speciell del av denna hobby anmälen sitt intresse!
SÄK-sidor: ?

I tillägg till dessa är det naturligtvis ett helt gäng folk utan vars insats varken SÄK eller SÄKs sidor hade varit vad de är! Dessa är de oumbärliga hjälparna utan officiella poster - men de flesta är ju så klart medlemmar!

Vill du bli redaktör för någon av SÄKs sektioner?
Om du vill det så anmäl ditt intresse till Internetredaktören!
Krav som ställes är framför allt att du kommer vara aktiv på din redaktörspost. Du bör också ha möjligheten att ha din sektions nätsidor hos dej, så att du kan uppdatera dem själv utan internetredaktörens medverkan.
Internetredaktören kommer utveckla en "design-guide", så att hela SÄKs online-nätverk ger ett helhetligt intryck (i praktiken kommer det innebära färdig inledande och avslutande HTML-kod för nätsidorna, samt stylesheets).

Slutligen: Alla inspel om vad SÄK kan eller borde vara, oavsett om du vill göra det själv eller inte, mottages med varmt hjärta. Sänd dina kommentarer till internetredaktören!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman