Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Vidarekopplingar på WWW

Diverse på svenska på nätet om textäventyr:

System för författande av textäventyr:
(Av dessa är det hittills endast Inform som har stöd för svenska)

PS. De olika spelens hemsidor är kopplade till de respektive spelen i de tabeller där de listas.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman