Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Relaterade svenskspråkiga produkter och verktyg

(Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.)

Ny?* Plattform/system Titel Författare Beskrivning Nätsida Hämta* Kommentar
Macintosh MicroAdventure Jörgen Carlsson Minimalistiskt system att skriva textäventyrspel med nej 50kB
NY! Inform Swedish.h Fredrik Ramsberg Svenskt språkbibliotek för Inform, ett av de mest använda och välkända språken för att skapa textäventyr ja Se nätsidan
  QBASIC TextSpel Maker Daniel Widegren Genererar QBASIC källkod från en parametrisk världsdefinition ja 273kB
QBASIC + DOS Äventyr-skivan Nils Eng Introduktion till äventyrsprogrammering i basic med flera exempel nja 290kB inkluderar flera
av DOS & QBASIC-spelen

*) "Ny?": Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad. Tecknet ~ före tal betyder cirka.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 28/3 2003. Redaktör: Fredrik Ekman