Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för DOS

Samlade av Svenska Äventyrsklubben...

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.

Ny?* Titel Författare Publ.år Min. systemkrav Nätsida Hämta** Kommentar
Berg Mats Wiklund & Fredrik Kilander 1991 ? nej 81KB
Bilbo har bytt namn till "Härskarringen" (se detta)
Delaila Ronny Nordqvist & "Kim" ? ? nja (48KB) portat
Spectrum-spel
DuveSUD Marcus Eriksson & Henrik Eriksson ? ? nja (62KB)
Dwell Maxim Grigoriev 1998 ? nej 77KB
Ensamma Vargen 1: Flykt undan mörkret Dever, Lennerfors, Horm ? ? ja (1,1MB) också kallat
"Lone Wolf"
Härskarringen Nils Eng ? - ja 116KB Tidigare: "Bilbo"
Lone Wolf se "Ensamma Vargen"
Mission Pauli Linus Åkesson ? ? ja (10KB)
Monstret från träsket Håkan Andersson 1988 ? nej 46KB Ursprungligen till ABC80
  Slottsskatten Mats Persson 1999 ? nej 43kB
Stugan Kimmo Eriksson, Viggo Eriksson, Olle Johansson 1986 ? nej 103KB
Tuthankamon Håkan Andersson 1988 ? nej 43KB Ursprungligen till ABC80

*) Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med QBASIC-äventyr.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 31/3 2003. Redaktör: Fredrik Ekman