Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för QBASIC

Samlade av Svenska Äventyrsklubben...

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.

Ny?* Titel Författare Publ.år Min. systemkrav Nätsida Hämta** Kommentar
Alcatraz och Grottor Nils Eng ? ? nja 29KB med källkod
Drömmarnas Land Christian Appelgren ? ? nej 17KB alternativstyrt
Grottor se "Alcatraz och Grottor"
Huset Daniel Widegren ? ? nja (2KB) alternativstyrt
Jakten på Jonas ("Demo") Johannes Gunnard ? ? nej 9KB alternativstyrt
Plundrarna Christian Appelgren ? ? nej 8KB alternativstyrt
  Solen Otto Grandin ? ? nja 3KB
  Solen 2 Otto Grandin ? ? nja 3KB

*) Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman