Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

MUD på svenska

Här är Svenska Äventyrsklubbens samling av MUD pŒ svenska. MUD är förkortning för Multi-User Dungeon eller Multi-User Domain (beroende på om de fokuserar på äventyr eller på att vara mötesplatser, ungefär).

Redaktör för denna del är Maxim "Macksg" Grigoriev. Läs här hans presentation av vad ett MUD är.

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.

Ny?* Titel Författare logga in (www/telnet) Kommentar
SvenskMUD Linus Tolke m.fl. hemsida telnet Första muddet på svenska
Världskaos Mats Forsén hemsida telnet nystartat, under utveckling

*) "Ny?": Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad. Senaste uppdatering: 23/4-1999.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 23/4-1999. Redaktör: Fredrik Ekman