Elispklienten för LysKOM


[In English]
Faktaruta
Initiativtagare:
Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>

Underhållare:
David Byers <byers@lysator.liu.se>
Pontus Freyhult
Johan Sundström <jhs@lysator.liu.se>
Ulrik Haugen <qha@lysator.liu.se>
Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>

Version: 0.48

Status:
Stabil
Utvecklas aktivt
Används mycket

Systemkrav:
Gnu Emacs 21.x (rekommenderas)
Gnu Emacs 20.7
XEmacs 21.4

Länkar
Download:
Alla versioner (FTP): Lysators FTP

Nightly builds (utvecklingsversioner):
Alla språk: katalog

Version 0.48:
Alla språk: tarfil, zipfil
Svenska: tarfil, zipfil
Engelska: tarfil, zipfil
Linuxpaket: RedHat RPM
RedHat RPM (source)


Dokumentation (föråldrad)
Nybörjarintroduktion till LysKOM
Lisas lathund för kommandon i elispklienten
Den fullständiga dokumentationen
Ofta ställda frågor om elispklienten
Datorhandbokens LysKOM-avsnitt


Bugzilla:
http://bugzilla.lysator.liu.se/

Git:
Lysator GitLab

Alla NEWS-filer:
0.48 0.47.1 0.47 0.46.1 0.46 0.45.1 0.45 0.44.1 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39

Installation under Debian-baserade operativsystem och Gentoo

Elispklienten finns i paketförrådet för Debian-baserade operativsystem, så som Debian, Ubuntu och Mint. Under dessa operativsystem installeras elispklienten lättast med följande kommando:

apt-get install lyskom-elisp-client
Elispklienten finns även i paketförrådet för operativsystemet Gentoo. Där installeras elispklienten lättas med följande kommando:
emerge lyskom-elisp-client

Efter att paketet har installerats kan elispklienten startas med följande kommando:

emacs -f lyskom

Version 0.48 har släppts

Januari 2005 • Version 0.48 av elispklienten finns att hämta (se länkarna till vänster). Den här versionen fungerar fullt ut med de versioner som anges i systemkraven och med något reducerad funktionalitet i Gnu Emacs 19.34.

Se NEWS-filen för 0.48 för mer information om vad som är nytt och ändrat i den här versionen.

Version 0.47.1 har släppts

Oktober 2002 • Version 0.47.1 av elispklienten finns att hämta (se länkarna till vänster). Den här versionen fungerar fullt ut med de versioner som anges i systemkraven och med något reducerad funktionalitet i Gnu Emacs 19.34.

Se NEWS-filen för 0.47.1 för mer information om vad som är nytt och ändrat i den här versionen.

Version 0.47 har släppts

September 2002 • Version 0.47 av elispklienten finns att hämta (se länkarna till vänster). Den här versionen fungerar fullt ut med de versioner som anges i systemkraven och med något reducerad funktionalitet i Gnu Emacs 19.34.

Se NEWS-filen för 0.47 för mer information om vad som är nytt och ändrat i den här versionen.

Bugrapporter via Bugzilla

Juni 2002 • Numera ligger alla bugrapporter och förbättringsförslag för elispklienten i Lysators bugzilla.

Här kan du rösta på din favoritbug och, rapportera buggar och lägga in nya förbättringsförslag.

Valid CSS 1.0 Valid XHTML 1.0