Det här är en översikt av de kommandon man kan använda i elispklienten till LysKOM. Observera att det är skillnad på versaler och gemener. Nedan kan du också hitta långa kommandon, så kallade "a-kommandon"..

Kortkommandon

Läsa KOM

SPC, RET, LFD - utför kommando
utför det kommando som föreslås i prompten
j - rensa sidan
rensar sidan och utför det föreslagna kommandot
g - gå till möte
gå till ett möte (kan också användas för att bli medlem i ett möte)
m - bli medlem i möte
n m - nästa möte
gå till nästa möte där det finns olästa inlägg
n i - nästa inlägg
visar nästa inlägg från listan med olästa
e - endast läsa senaste
gör att man endast har de n senaste i mötet icke läsmarkerade (dvs man "slipper" läsa allt för gamla inlägg). Av många betraktat som ett "fuskkommando"
h - hoppa över kommentarer
hoppar över alla nu skrivna kommentarer till inlägget (och resten av den kedjan)
H - hoppa över inläggskedjan, superhoppa
hoppar över alla kommentarer med denna ärenderad
V - vänta
väntar på ett inlägg i ett möte med högre prioritet än dem man har olästa inlägg i
M - markera ett inlägg
A - avmarkera ett inlägg

Skriva KOM

i - skriva ett inlägg
startar en ny buffert där man kan skriva ett nytt inlägg. När det är färdigskrivet skickas det in med C-c C-c
k - kommentera ett inlägg
kommenterar det senast lästa inlägget. En buffert likadan som ovan startas
K - kommentera föregående inlägg
kommenterar det näst senast lästa inlägget. En buffert startas som ovan
F - skriva fotnot
skriver en fotnot till det senast lästa inlägget
b - skicka brev
skickar ett brev till någon person eller något möte
p - personligt svar
skriver ett personligt svar till författaren till det senast lästa inlägget, dvs inlägget hamnar i författarens brevlåda
P - personligt svar
skriver ett personligt svar till det näst senast lästa inlägget
ä p - ändra presentation
ändra presentation för en person eller ett möte. Man får bara ändra presentationen för personer och möten man är organisatör för.
r h - hålla med
lägger till en kort rad till det senast lästa inlägget. Detta visas samtidigt som inlägget och blir inte ett nytt eget inlägg.

Lista saker

l p - lista personer
ger en lista på alla personer, eller alla personer som börjar på angiven bokstav/bokstäver (ange gärna några bokstäver i början av namnet, så går det fortare att få fram listan)
l m - lista möten
ger en lista på alla möten, eller alla möten som börjar på angiven bokstav/bokstäver (ange gärna några bokstäver i början av mötesnamnet, så går det fortare att få fram listan)
l s - lista medlemskap
öppnar ett nytt fönster där en lista visas över de möten man är medlem i
l ä - lista ärenden
ger en lista på alla ärenden för de inlägg i det aktuella mötet man ännu inte har läst, eller för de inlägg man har valt att återse
l n - lista nyheter
listar antalet olästa man har, uppdelade per möte

Titta bakåt

En del av nedanstående kommandon tar ett nummer som prefixargument, dvs innan man skriver själva kommandot anger man för vilket antal inlägg man vill att det ska gälla. De går också att använda utan argument, och då gäller det bara för ett inlägg.
å SPC - återse inlägg
visar ett inlägg, som specificeras med inläggsnumret
å s - återse senaste
visar de n senast skrivna inlägget av en viss person eller i ett visst möte (eller både och). Det går att ange hur många man vill se, och det är valfritt att ange person och möte. Om man inte anger en person/ett möte visas tester av alla författare/till alla möten.
å k - återse det kommenterade
visar det/de inlägg som det senast lästa inlägget är kommentar till
å a k - återse alla kommentarer
visar alla kommentarer och fotnoter till det senast lästa inlägget
å a r - återse alla rekursivt
visar alla kommentarer rekursivt, dvs om en kommentar har kommentarer visas även dessa, och om några av dessa har kommentarer visas även dessa, och om några av dessa har ... ja, du fattar säkert resten
å t - återse träd
visar ett helt kommentarsträd, dvs börjar med rotinlägget och visar sedan alla kommentarer rekursivt
å r, å u - återse rotinlägg
visar det första inlägget (rotinlägget) i kommentarsträdet, dvs ett inlägg som inte är kommentar till något annat inlägg
å m - återse markerade inlägg
visar alla inlägg med en viss markering
å a m - återse alla markerade
visar alla inlägg man har markerat
B - baklänges
visar de inlägg man håller på att återse i omvänd ordning. Detta fungerar bara med inlägg som återses med något av kommandona å s, å m och å a m
å i - återse igen
visar de n senast nya lästa inläggen (alltså inte sådana som man återsett)
å o - återse omodifierat
visar det senast lästa inlägget utan eventuella modifieringar
å l - återse lista
visar en lista över de inläggsomgångar man håller på att återse
å h - återse hoppa
hoppar över resten av de inlägg man tidigare angivit att man ville återse

Ta reda på mer om...

? - hjälp
skapar ett fönster med alla kortkommandon i
å p - återse presentation
visar presentationen för en person eller ett möte
J - var är jag
visar fakta om KOM-systemet
s m - status för möte
visar diverse fakta om ett möte
s p - status för person
visar diverse fakta om en person
s s - status för session
visar fakta om en persons KOM-sessioner (uppkopplingar)
v - vilka
visar vilka som är inloggade (och aktiva)

Övrigt

q, S - sluta
avslutar KOM-sessionen
R - återstarta KOM
återstartar KOM-sessionen. Bra kommando om något verkar ha hakat upp sig.
a - annat kommando
ger en kommandoprompt i minibufferten, där ett långt kommando kan skrivas in
f s - få skäll
levererar en utskällning
f u - få uppmuntran
levererar några uppmuntrande ord
t - se tiden
visar datum och tid
s t - spara text
sparar den senast visade texten till fil
z - nästa buffert
hoppar till nästa buffert
n l - nästa lyskom
hoppar till nästa lyskom-buffert
C-g - avbryt kommando
avbryter i de flesta fall det kommando som utförs

I inläggsbufferten

C-c C-å C-k - återse det kommenterade
visar det kommenterade inlägget i ett eget fönster
C-c C-y - citera det kommenterade
lägger in det kommenterade inlägget i inläggsbufferten (med citatmarkering)
C-c C-a C-m - addera mottagare
lägger till en mottagare till inlägget
C-c C-a C-e, C-c a k - addera (extra) kopiemottagare
lägger till en kopiemottagare till inlägget
C-c C-k - släng inlägget
stänger bufferten utan att skicka in inlägget
C-c C-c - skicka in inlägget
stänger bufferten och skickar in inlägget

a-kommandon

Alla a-kommandon utförs genom att man skriver a följt av det kommando man vill ha. Många av dessa kommandon finns även som kortkommandon. Man behöver bara skriva in så mycket att kommandot är unikt definierat. Här följer en lista över samtliga a-kommandon.

(Återse) Baklänges, Addera extra kopiemottagare
Addera kommentar, Addera medlem
Addera mottagare, Avmarkera (inlägg)
Bli medlem i möte, Börja med nytt namn
Endast läsa senaste, Fotnot till inlägg
Få skäll, Få uppmuntran
Gå till möte, Gå till nästa möte
Hjälp, Hoppa över alla kommentarer
Kasta ut en session, Kommentera föregående inlägg
Kommentera inlägget, Lista (med) regexpar
Lista medlemsskap, Lista möten
Lista nyheter, Lista personer
Lista ärenden, Läsa nästa inlägg
Långsamma kommandon, Markera (inlägg)
Personligt svar, Personligt svar på föregående inlägg
Prioritera möten, Radera inlägg
Se tiden, Skapa möte
Skicka brev, Skriva ett inlägg
Sluta, Snabba kommandon
Spara text (på fil), Status (för) möte
Status (för) person, Subtrahera kommentar
Subtrahera mottagare, Sända meddelande
Sätt lapp på dörren, Ta bort lapp på dörren
Uppskjuta läsning, Uteslut medlem
Utplåna, Utträda ur möte
Vilka är inloggade, Visa vilkalistan
Vänta på ett inlägg, Ändra livslängd
Ändra lösenord, Ändra namn
Ändra organisatör, Ändra presentation
Ändra supermöte, Ändra tillåtna författare
Ändra variabler, Återse alla kommentarer
Återse alla kommentarer rekursivt, Återse alla markerade
Återse det kommenterade, Återse hoppa
Återse igen, Återse inlägg
Återse lista, Återse markerade
Återse nästa, Återse omodifierat
Återse presentation, Återse senaste
Återse träd, Återse urinlägget
Återstarta kom, Övergå till administratörsmod
Övergå till normalmod


Denna sida underhålls av Lisa Hallingström.