Möten

KOM är uppdelat i ett antal olika möten, som alla behandlar varsitt ämne. Vissa kan ibland synas onödiga, men alla har fri rätt att skapa ett möte och då kan sådana komma till. Man bör ju fundera litet innan man skapar ett nytt möte ändå, på om det finns behov av det.

Vill du se vilka möten som finns trycker du l m (lista möten) och sedan return. Då får du upp en lång lista med mötenas nummer och namn. Är det första gången kommer alla möten att ha en stjärna framför sig; det betyder att du inte är medlem i det mötet. Vill du gå med i ett möte trycker du m (bli medlem i möte) och mötets namn. Här behöver du inte ange hela mötets namn utan bara nog mycket av det för att det ska bli unikt, dvs så servern kan skilja det från de andra mötena.

Ett lämpligt möte att börja med att gå med i kan vara "Presentation (av nya) möten". (För att gå med i det behöver du bara skriva t ex "pres möt", då det är nog för att göra namnet unikt. Orden inom parentes bortser servern ifrån). I detta möte finns helt enkelt en presentation av varje möte i KOM, med en kort beskrivning av vad som avhandlas där. Ett lätt sätt att avgöra vilka möten du är intresserad av att gå med i.

Ett annat mer eller mindre obligatoriskt möte de flesta brukar vara med i är "Presentation (av nya) medlemmar", där den presentation du skrev första gången kommer att hamna. Där finns alla andras presentationer också. Om du vill se någon speciell persons presentation skriver du å p (återse presentation) och personens namn. Om du inte vill läsa igenom alla presentationer första gången skriver du e (endast) 0, dvs du vill inte läsa några inlägg i det mötet just nu. Detta kan du göra i alla möten du inte är intresserad av att läsa för tillfället.

Mötet "Fritt Forum" kan det också vara bra att vara medlem i redan från början. Där hamnar t ex alla kommentarer till presentationer (på Lysators LysKOM, andra LysKOM-system kan fungera på annat sätt).

Att läsa inlägg och kommentarer

Så fort du blivit medlem i ett möte kan du börja läsa de inlägg som finns där. Enklast gör du det genom att trycka SPACE, RETURN, j eller LINEFEED. De två förstnämnda skriver bara ut texten längst ner på skärmen medan j och LINEFEED alltid kommer att skriva texten högst upp. Ett kommentarsträd läses igenom så att man alltid får läsa kommentarerna till ett inlägg innan man får läsa nästa text (läsordningen är alltså enligt principen djupet först, men det går att välja bort om man tycker om att läsa texterna i kaosordning istället). Om du inte får något sammanhang i kedjan kan du trycka å k (återse det kommenterade) för att se vad inlägget var en kommentar till och på det sättet få litet klarhet.

I varje inlägg finns ett huvud som ger information om vilket ordningsnummer inlägget har, när det skrevs, hur långt det är, vem som skrev det, om det är kommentar till något och i så fall vad, vilket möte/vilka personer som är mottagare till inlägget och viket inläggets ärende är. Därefter kommer själva inlägget mellan två raka streck och sedan eventuellt numren på de texter i vilka det finns kommentarer till texten och deras författare.

Om du läser några inlägg i en kommentarsträd som du inte är intresserad av att läsa resten av, kan du trycka h (hoppa över alla kommentarer). Detta gör att alla inlägg som är kommentarer till det aktuella inlägget, eller kommentarer till en sådan kommentar etc, kommer att markeras så att du slipper läsa det. Tyvärr så kommer eventuella inlägg som skapas senare i samma träd inte att markeras eftersom de inte finns än.

Vill du inte läsa alla inlägg utan bara ett antal av de senast skrivna, använder du e (endast)-kommandot. Då får du en fråga om hur många inlägg du vill läsa i mötet, räknat från det absolut senast skrivna och bakåt. Användbart om du bara vill läsa det som skrivits de senaste dagarna eller inget alls (då skriver du 0).

Om du istället vill vänta med att läsa inläggen i det mötet kan du använda n m (gå till nästa möte) som gör att du tillfälligt lägger undan de inlägg du har kvar i mötet för att läsas senare. Du kommer att hamna i det möte du har efter det du stod i i prioriteringslistan (oftast efter i vilken ordning du blev medlem i mötena) som det finns olästa inlägg i.

Om du har det inlägg du vill kommentera på andra plats nerifrån i bufferten, t ex för att du använt å k för att se vad det var en kommentar till, kan det verka onödigt att vara tvungen att skriva å-SPC först för att få fram rätt inlägg att kommentera. Det är det också! Därför kan du då istället bara trycka K (kommentera föregående inlägg) så kommer du att slippa mycket onödiga tangenttryckningar.

Ibland upptäcker man medan man skriver att man kommenterar fel inlägg eller att man helt enkelt inte kan få fram vad man menar. Då kan man använda C-c C-k för att avbryta innan man lägger in inlägget. Ditt inlägg/kommentar kommer att försvinna helt.

Brev och personliga svar

Du kan skicka ett brev till en speciell person på KOM också. För att göra det behöver du inte gå till något speciellt möte utan du kan göra det varsomhelst ifrån. Skriv bara b och personens namn. Sedan kan du skriva brevet som om det vore vilket inlägg som helst. Brevet hamnar i personens egen brevlåda, ett möte som bara han/hon har tillgång till. Om personen väljer att kommentera ditt brev eller skicka ett helt nytt till dig kommer du att få det i din brevlåda. Inlägg där kan du kommentera som alla andra; avsändaren till det du vill kommentera kommer då också att få kommentaren - om du inte anger annat.

Personligt svar använder du om du vill skriva en kommentar till ett inlägg men inte vill att alla ska se den, utan bara författaren. Tryck på p (personligt svar> så kommer din kommentar att hamna i hans/hennes brevlåda. På samma sätt som för k finns ett kommando P (personligt svar på föregående inlägg).

Garbning av inlägg

Om alla inlägg skulle få ligga kvar i databasen hur länge som helst skulle den snart växa över alla brädder. Därför garbas inlägg bort efter en viss tid, som bestäms av vilket möte de ligger i.

Markering av inlägg

Ibland vill man ha kvar ett inlägg som man tycker är bra skrivet eller som man tycker är roligt. Eller så vill man kanske bara vänta tills senare med att kommentera det. Då kan man markera inlägget genom att trycka M och inläggsnumret. Trycker du bara RETURN efter M kommer inlägget vars nummer står inom parentes att markeras. Markeringen har två funktioner: 1) Inläggen garbas inte bort, ens då garbningstiden gått ut. Detta gör att då du första gången blir medlem i ett möte kan få upp spridda inlägg som inte verkar höra någonstans. Dessa är markerade av andra personer sedan långt tidigare, men alla andra inlägg i träden är bortgarbade. 2) Du får återse dina markerade inlägg då du läst ut alla nya inlägg varje gång du är inne på KOMmet. Trycker du RETURN/SPACE/j/LINEFEED då din prompt ändras till "Återse alla markerade -" kommer du att få se de inlägg du markerat i tur och ordning. Du kan få se dem även innan du läst ut för den gången genom att ge kommandot å m. Du får då en fråga om vilket av dina markerade inlägg du vill se. Vill du inte ha inlägget markerat längre använder du A (avmarkera) och inläggsnumret.

Att flytta inlägg

Det är inte sällan som man blir irriterad över att någon skrivit i fel möte. Upptäcker man att man själv gjort det kan man enkelt flytta det genom kommandona a addera möte och a subtrahera möte, vilka borde vara självförklarande. Ett annat sätt är att redan då man skriver inlägget/kommentaren gå upp i huvudet i bufferten och ändra. Antingen genom att ta bort den rad som anger ett möte man inte tycker kommentaren passar i och lägga till det möte man tycker passar istället, då måste man dock känna till mötets eget nummer. Istället kan man då använda C-c a m (addera mottagare) som lägger till ett möte eller en person som mottagare till den kommentar du skriver.

Meddelanden

När du är inne i KOM kan du ibland få upp ett allmännt meddelande på skärmen, eller ett personligt om det är någon som vill just dig något. Det är ett meddelande som syns på en gång hos alla mottagare och därför går mycket snabbare än t ex brev. Du skickar ett meddelande med a sända meddelande och sedan kan du trycka RETURN om du vill skicka det till alla eller först skriva namnet på den person som ska ha det. Du behöver inte skriva hela namnet, KOM är bra på att komplettera! Därefter kan du skriva ditt meddelande, och så fort du trycker RETURN skickas det iväg.

Lapp på dörren

Om du ska resa bort eller något sådant och vill säga att du inte kommer att vara inloggad under ett antal dagar men istället kan nås på ett telefonnummer (t ex) kan du sätta upp en lapp på dörren. Helt enkelt genom a sätt lapp på dörren. Din lapp kommer att hamna i mötet "Lappar (på) dörrar" och dessutom att visas för alla som försöker skicka brev och sådant till dig. När du kommer tillbaka kan du lika enkelt bli av med lappen genom kommandot a ta bort lapp på dörren.

Allmänt uppförande

En enkel huvudregel på KOM är att man ska vara sig själv, men det gäller inte helt utan begränsningar. Framför allt hör det till god ton att man kan hålla en seriös debatt seriös och inte gå in och försöka skämta bort den eller något sådant. Du bör heller helst inte skriva in åsikter du inte står för själv (om du inte debatterar andras), och du bör i vilket fall kunna redogöra för grunden till alla åsikter, hur du kommit fram till dina slutsatser och så vidare. Att spruta ut allmänna meddelanden som inte har något särskilt att säga hör inte heller till god ton.

Goda råd:

Mer information


Originaltext: Elisabeth Söderström <bettan@ludd.luth.se>
Modifierad och korrigerad av David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
Modifierad och korrigerad av David Byers <byers@lysator.liu.se>