v             Vilka är inloggade

l n            Lista nyheter
SPC, return, j, linefeed  Läsa nästa inlägg
å k            Återse det kommenterade
å SPC           Återse särskilt inlägg
e             Endast läsa senaste

i             Skriva inlägg
k             Kommentera inlägget
K             Kommentera föregående inlägg
F             Skriva en fotnot
b             Skicka brev
p             Personlig kommentar

C-c C-c          Skicka in inlägget
C-c a m          Addera en mottagare till inlägget
C-c C-k          Gå ur inlägget du skriver och glöm det

l m            Lista möten
m             Bli medlem i möte
g             Gå till möte
n m            Gå till nästa möte
a utträda ur möte     Utträda ur möte

Å p            Återse någons/något mötes presentation
Ä p            Ändra presentation 

M             Markera inlägg
A             Avmarkera inlägg
Å m            Återse markerat inlägg, med en given markering.
Å a m           Återse alla markerade inlägg.

s m            Status för ett möte
s p            Status för en person

a sända meddelande     Skicka meddelande

a addera mottagare     Lägger till ett möte som mottagare 
a subtrahera mottagare   Drar av ett möte som mottagare av inlägg
a spara inlägg       Sparar ett inlägg på fil
a radera inlägg      Radera ett inlägg

a sätt lapp på dörren   Sätter ett meddelande om var du kan nås
              eller liknande
a ta bort lapp på dörren  Tar bort din lapp på dörren

a Ändra variabler     Ändrar diverse variabler, kom-mercial mm
a prioritera möten     Används för att lägga möten i den ordning
              du vill läsa dem

Om du råkar göra något kommando du inte vill fullfölja, kan du alltid avbryta genom att trycka C-g

En fullständig manual finns att hämta:


Originaltext: Elisabeth Söderström <bettan@ludd.luth.se>
Korrigerad och ändrad av David Byers <byers@lysator.liu.se>