English information

Vårmöte 2024

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötespresidium
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Föregående mötesprotokoll
 8. Rapporter och meddelanden
  1. Ekonomi(bilaga)
  2. Styrelse(bilaga)
  3. Rootgruppen
  4. ~
  5. ~/lib
  6. WWW
  7. LysKOM
  8. UppLYSning
  9. NannyMUD
  10. Runeberg(bilaga)
  11. Historieprojektet
  12. Inbyggda hack
  13. Xenofarm
  14. FTP
  15. Ctrl-C
  16. AI-Leagues
  17. LiU-peeker
  18. Nyheter
  19. lysdoc
  20. IRC-bouncer
  21. Inhysningar
   1. Linköpings studentspex
   2. D-Sektionen
   3. Link
   4. LiU Formula Student
   5. Västgöta Nation
   6. LiTHe-Kod
   7. lagen.nu
   8. Föreningen för Föreningsaktiva
   9. Linköpings Sportdansklubb
   10. LiU-Gamers
   11. Holgerspexet
   12. East asian association
   13. Fyllecellen
   14. Forte
   15. LiTHe Blås
   16. Röda arméns gosskör
   17. Y-sektionens webbserver
   18. Admittansen
   19. Pike
   20. MatNat
   21. FIA
 9. Personval(bilaga)
  1. Styrelse
  2. Revisorer
  3. Valberedning
  4. Inspektor
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av budget(bilaga)
 12. Propositioner & Motioner
  1. Rumsnamn
   1. Proposition(bilaga)
   2. Valsedel(bilaga)
  2. Reglemente
   1. Proposition(bilaga)
   2. Utkast(bilaga)
  3. Proposition om fastställande av reglemente(bilaga)
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande