English information

Vårmöte 2024

from:
Lars Aronsson <lars@aronsson.se>
to:
Lysators Styrelse <styrelsen@lysator.liu.se>
subject:
Rapport från Projekt Runeberg
date:
Sat, 11 May 2024 17:16:17 +0200
Jag kan dessvärre inte närvara på mötet 14 maj 2024.

I frågan om "reglemente" har jag inga starka åsikter. Möjligen är
det exakta formulerandet av procenttal för placeringar en fälla.
Hur ser scenariot ut, när någon ska fällas för att ha brutit mot
dessa regler? Nu skriver man om "vedertagna fonder", men vilka
fonder är vedertagna? Kanske är det bättre att inte ha reglerna
nedskrivna, eftersom man då undviker tolkningstvister?

Här kommer en rapport rörande Projekt Runeberg:

Projekt Runeberg, som sedan 1992 digitaliserar och fritt tillhandahåller
äldre nordisk litteratur, lever vidare och mår bra. Donationer kommer
in när vi gör kampanj och räcker till för de omkostnader som finns i
projektet. Nya verk digitaliseras eller importeras från olika källor,
och korrekturläses. I november 2023 gick sajten över från http till
https, vilket har gett sökmotorerna mindre att klaga över. Bland nya
författare, vars upphovsrätt upphörde 2024, finns Elsa Beskow.

Projekt Runeberg deltog med ett utställningsbord vid "Litteraturens
lördag" i november 2023 på stadsbiblioteket i Örebro. Projektledaren
Lars Aronsson tilldelades 2024 "Wikimedia-priset"(ett diplom) av
föreningen Wikimedia Sverige "för hans arbete med att sprida fri
kunskap genom Projekt Runeberg".

När insamlingskampanjen (50.000 kr) avslutades i januari 2024 byttes
sajtens banner till en uppmaning att stödja Ukraina, bland annat
genom Blågula Bilen. Detta är förstås vällovligt, men har också
lett till förvånade frågor: Varför vill ni inte ha stöd året runt?
För året 2024/25 planeras en mer ambitiös insamlingskampanj, som
nog inte kommer att slutföras lika snabbt. I den mån den lyckas,
kommer medlen att användas för tillväxt och utveckling av sajten.
Det har gått 20 år sedan Nordisk familjebok digitaliserades inom
Projekt Runeberg och det finns många fler uppslagsverk att
digitalisera.-- 
   Lars Aronsson (lars@aronsson.se)
   Linköping
   tel +46-70-7891609

   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/