English information

Vårmöte 2024

Ordförande: wnabee Kassör: boomknife Sekreterare: sermuns Ledamot0: littlefox Ledamot1: isac Revisor0: herj Revisor1: <vakant> Inspektor: Kent Palmkvist Valberedningledamot0: kempe Valberedningledamot1: aoh