English information

Vårmöte 2024

Hej mötet. Tyvärr kunde jag inte närvara även denna gång. Arbetet med att dokumentera kassörens arbete går framåt, så förhoppningsvis kommer min efterträdares efterträdare få en bra överlämning. Vi har även flyttat vårt sparkonto-sparande (men inte plusgiro) till SBAB där vi (inräknat Runeberg) för närvarande får ca. 11 000 SEK om året i ränta, ungefär det dubbla vad vi hade fått hos Nordea. Två tredjedelar av sparandet är i skrivande stund bundet i två placeringskonton med 6 månaders löptid (vilket ger högre ränta) men förskjutna mot varandra så att en placering löper ut var tredje månad. Även detta upplägg ska dokumenteras. //Gunnar Wickbom, 2024-05-14