Curriculum Vitae

  Om mig Studier / jobb Kompetenser  

Huvudsysselsättningar

2004 - Systemutveckling
Opera Software, Linköping.
Utveckling av webbläsaren Opera, för desktop och embedded-system.
2000 - 2003 Systemutveckling
Ida Infront (tidigare Ida Systems), Linköping.
Windowsprogram i Visual C++. Serversystem i Embedded SQL och C. J2EE-system i Java.
vintern 1999/2000 Examensarbete
Epact Technologies AB
Titel: WAP och röstbrevlådetjänster (pdf).
hösten 1998 - hösten 1999 Linköpings Tekniska Högskola
Datateknisk linje (civilingenjörsprogram) 180 poäng.
Totalt ca 263 poäng på fem och ett halvt år.
Civilingenjörsexamen inom datateknik med profilen Säkra, interaktiva datorsystem.
Sida med alla kurser
Betygssnitt runt 4,5.
1994 - 1998

Linköpings Tekniska Högskola
Datavetenskaplig linje 160 poäng. Cirka 190 poäng på fyra år.
Magisterexamen inom teoretisk datalogi.

1994 Butiksarbete
Feskarbröderna
, Göteborg.
Försäljning, lagerarbete, tekniskt ansvar för kassa- och vågsystem.
1993 - 1994

Militärtjänst
A4, Östersund.
Sambandsgruppchef 10 månader.

1990 - 1993 Gymnasium
Racklöfska skolan, Järpen.
Naturvetenskaplig och teknisk linje. Avgångsbetyg: 4,5
1981 - 1990 Grundskola
Skansborgs skola, Järpen
Vika skola, Vika
Racklöfska skolan, Järpen. Avgångsbetyg: 3,9

Övriga engagemang

Webbläsaren Mozilla
Huvudsakligen implementering av vissa mailformat, konvertering av HTML till text och vice versa, samt prestandaarbete (hobbyengagemang).
1998 - 2003

Årskursrepresentant, studienämnden
Datavetenskap, LiTH, årskurs antagna 94.

1995 - 1997
Kassör och styrelsemedlem
Datateknologsektionen (datateknikprogrammet LiTH).
hösten 1998 - 1999
Revisor
Datateknologsektionen (datateknikprogrammet LiTH).
1999 - 2000
Revisor
Föreningen och konferansen Datatjej 2001.
2000 - 2002
Utveckling av inloggningsprogrammet IC Login. 2000 -

Referenser

Anneli Henriksson
Projektledning, Ida Infront
anneli.henriksson @ idainfront.se
Telefon: 013-37 37 00
Andreas Persson
Kollega och gruppchef, Ida Infront
andreas.persson @ idainfront.se
Telefon: 013-37 37 00
Morgan Filipsson
Handledare examensarbete, Epact
morgan.filipsson @ epact.se
Telefon: 013-465 58 00