Språk och datorer
Magnus Cedergren, född 1966
Civilingenjör i datateknik från KTH 1990
Arbetar på VINNOVA i Stockholm
Bosatt i Sollentuna

Från min tid som anställd på KTH har jag behållit mitt intresse för datorstödd språkhantering och även datorstött skrivande.
Det finns gott om verktyg som stödjer skrivande på datorn. Förutom ordbehandlaren finns en stor mängd verktyg som stödjer olika moment av en skrivsituation. Jag är särskilt intresserad av språkgranskningsverktyg.
Intresseguiden Esplanaden innehåller en del filtreringsfunktioner som bl.a. på automatisk väg plockar ut relevanta nyhetscitat från olika nyhetskällor. Gå till Esplanaden!
Språkgranskningsverktyget i Markör från 1993-1995 är ett prototypsystem som gör en språklig granskning av ett textmaterial, baserat på automatiserad grammatisk analys av texten. Prova språkgranskningsverktyget i Markör direkt på WWW!
Plita från 1992 är ett prototypsystem jag utvecklade under min tid på KTH. Systemet för Macintosh baseras på HyperCard 2.1 och är ett försök till ett hypertextverktyg för skrivande, där jag särskilt testar olika typer av nya språkverktyg. Hämta hem Plita för Macintosh.
Dokumentationen för Plita.
Posten Prima Vista initierade jag ett samarbete med under min tid på KTH 1992. Samarbetet har bl.a. lett till en språklig utökning av deras skrivprogram, i enlighet med det som skisserats i Plita. Länk till Posten Prima Vista.
Länk till information om skrivprogrammet.
MacDiff från 1988 är ett system jag var med att ta fram redan under utbildningstiden. Systemet för Macintosh är avsett för att visualisera olika versioner av ett textmaterial. Hämta hem MacDiff för Macintosh.
En skärmdump från MacDiff.
Rapporter skrev jag ett par stycken under min tid på KTH:
Magnus Cedergren: Skrivprocessen och språkliga datorstöd - en bakgrund. Technical Report IPLab-51, TRITA-NA-P9201, NADA, KTH 1992. Länk till web-version.
Magnus Cedergren: Kvantitativa läsbarhetsanalyser som metod för datorstödd granskning. Technical Report IPLab-55, TRITA-NA-P9217, NADA, KTH 1992. Länk till web-version.
Magnus Cedergren & Kerstin Severinson Eklundh: Språkliga datorstöd för skrivande: förutsättningar och behov. Technical Report IPLab-58, TRITA-NA-P9222, NADA, 1992. Hämta hem Postscript-version.
Magnus Cedergren: Korrekturkopior - Datorstöd för manuell granskning. Arbetspapper, NADA, KTH 1992. Länk till web-version.
Magnus Cedergren: Några idéer kring frekvensanalys som verktyg för textgranskning. Arbetspapper, NADA, KTH 1992. Länk till web-version.
Magnus Cedergren: Datorstöd för skrivande. Några OH-bilder, NADA, KTH 1993 Länk till web-version.
F.d. kollegor på KTH som sysslar med detta område:
Kerstin S. Eklundh är forskningsledare för området.
Rickard Domeij ägnar sina forskarstudier åt språkgranskning.