Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för Windows

Samlade av Svenska Äventyrsklubben...

OBServera att även alla spel i DOS- (liksom i QBASIC-) kategorin kan köras på Windows-maskiner!

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.
Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
Senaste uppdatering: 8/1-1999.

Titel Författare Antal rum Saker Personer* Ordförråd** Min. systemkrav Nätsida Hämta*** Kommentar

Tecknet ~ före tal betyder cirka.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 5/3-1999. Redaktör: Fredrik Ekman