SYSTAT Number 7, 1993-05-17

[Byt till svensk text]

List of all SYSTAT issues.

SYSTAT was published in Swedish only. Therefore, no English editions are available.


SYSTAT skrevs innan Latin 1-kodningen av svenska tecken slog igenom. De innehåller därför "måsvingar" istället för svenska tecken. Du kan välja att se SYSTAT konverterat till Latin 1.


	SYSTAT			nummer 7		1993-05-17

	SYSTAT {r ett nyhetsorgan f|r datorf|reningen
	Lysator vid Universitetet i Link|ping.

	LEDARE

	Nu har SYSTAT |verg}tt till att utkomma n{r det finns st|rre
	nyheter. Kalendariet {r fortfarande svagt, mest beroende p}
	att vi har mycket aktivitet men f} schemalagda aktiviteter
	som kan annonseras i f|rv{g. I detta nummer kan jag d{remot
	rapportera m}nga nya donationer, 20-}rsjubileet och resultatet
	av v}rt }rsm|te.

					/Redin
	

	Lysators 20-}rsjubileeum h|lls 1993-03-29
	20-}rsdagen av Lysators konstituerande m|te firades den 29 mars
	med f|redrag av Linus Torvalds, student vid Helsingfors
	Universitet, som skapat Linux, ett Unix-liknande
	operativsystem, samt Pelle Dellby fr}n Digital som ber{ttade om
	ALPHA-arkitekturen, samt av Torgny Tholerus och Jacob Palme fr}n
	Stockholms Universitet, som {r m{nnen bakom konferenssystemen
	KOM och Super-KOM. Lysator bj|d p} kaffe och Lysatorbakelser.
	P} kv{llen h|lls en jubileumsbankett p} Ryds Herrg}rd.	Lysators }rsm|te h|lls 1993-05-04
	Den st|rsta nyheten {r att medlemsavgiften h|js fr}n 128 till
	192 kronor per tolv m}nader. Driften av Q-huset, den nya telefonen
	i Q-huset och underh}llsfonden till Q-huset gjorde det n|dv{ndigt
	att h|ja medlemsavgiften. N}gra stadge{ndringar av mindre
	betydelse klubbades igenom.
	En ny styrelse som tilltr{der 1993-08-01 valdes. Namnen
	kommer att annonseras i en senare SYSTAT.		Status:
 
	Q-Huset
	Lysator har anlitat universitetets serviceorganisation AFAS
	f|r att st{da huset tisdagar och fredagar.
	V}rm}lningen {r i full g}ng.
	Vi har skaffat telefon till Q-huset, numret {r 013-126498 .
	

	Lys-32
	Projektet har med n|d och n{ppe undg}tt nedl{ggning men	det
	g|rs ett nytt f|rs|k nu n{r AMD sponsrar med CPUer.
	

	RydNet
	Radiol{nken {r uppmonterad och riktad men ej provk|rd med
	IP-trafik. Vi har nu en skrubb p} Bj|rnk{rrsgatan 4 med 10A el
	f|r l{nkutrustning och bryggor.
	Vi har f}tt l}ngl}na tv} Vitalink fj{rrbryggor V35-ethernet 
	att koppla in l{nken med. Tack Televerket data region v{st!
	Vi har ocks} f}tt en donation Sun-maskiner av Sun att anv{nda
	som routers.


	Modemen
	013-115095 Allt lugnt.


	Om du vill ha den aktuella konfigurationen p} v}ra maskiner kan
	du k|ra programmet sysinfo .

	
	SUN
	Lysator, Sun 4/380, 32MB RAM, SunOS 4.1.3
	Lysita, Sun 4/380, 8MB RAM, SunOS 4.1.3
	Bodil,  Sun 4/280, 32MB RAM, SunOS 4.1.3
	Konrad, Sun 4/65, 16MB RAM, Solaris 2.1 (SunOS 5.1)
	Hennes, Sun 4/110, 8MB RAM, Trasig.
	Mauritz, Sun 4/110, 8MB RAM, Bytt namn till Rydnet-gw.
	Godot,  Sun 3/480, 16MB RAM, SunOS 4.1.1_U1
	Kajsa,  Sun 3/280, 24MB RAM, SunOS 4.1.1_U1
	Varg,  Sun 3/280, 16MB RAM, FPA (flyttalsaccelerator), SunOS 4.1.1_U1
	Astrid, Sun 3/210, 8MB RAM, FPA (flyttalsaccelerator)
	Robert, Sun 3/80, 12MB RAM, Bildsk{rm
	Robin,  Sun 3/80, 12MB RAM, Bildsk{rm
	Ruben,  Sun 3/80, 12MB RAM, Bildsk{rm
	Rune,  Sun 3/80,  8MB RAM, Bildsk{rm
	Rudolf, Sun 3/80,  8MB RAM, Bildsk{rm
	Maskros, Sun 3/60, 16MB RAM, Bildsk{rm
	Tistel, Sun 3/60, 12MB RAM, Bildsk{rm
	Eufemia, Sun 2/120, 6MB RAM, Bildsk{rm
	Emilia, Sun 2/120, 7MB RAM

	Dell
	Dell	433TE, 8MB RAM, k|r Linux 0.99.9 (eller senare)

	Apollo domain
	Nedlagda pga f|r lite datorkraft, inget ethernet (token ring)
	och bristande intresse.

	HP/UX
	Sven	9000/300 Kr}nglar pga v{rmen.
		3 HP 7935 diskar {r just nu anslutna.
		2 diskar {r avst{ngda f|r att minska v{rmeutvecklingen.

	PYRAMID
	Quetzalcoatl 90x i drift, k|r newsdatabasen.


	Sequent
	Nanny	Sequent Balance 8000, 10MB RAM, 10 CPUer i drift.
	Maxwell Sequent Balance 8000, 8MB RAM, 6 CPUer i drift.
	
	VAX
	Dumle	VAXstation 2000, 6 MB RAM i drift och k|r Ultrix 3.1
	Seved	11/750
	Sigvid 11/750 funkar och {r flyttad till Jens korridor i ryd
		f|r att anv{ndas som Rydnetbrygga.
	

	ABC 1600
	Ingrid	Har inte anv{nts p} flera m}nader pga trasig sk{rm och
		f|r}ldrande (68008, 1MB minne 13MB disk), kommer att
		st{llas undan i f|rr}d.


	Mail	Mailsystemet p} Lysator {r uppgraderat till Sendmail v6.56


	LysKOM	Just nu k|r servern version 1.3.6
		Senaste version av Elispklienten {r: 0.34.6
		Senaste version av TTY-klienten {r: L 0.09
		TTY-klienten b|rjar bli anv{ndbar.
		Perlklientens skick {r ok{nt.
		Det skrivs p} en C++ klient som skall kunna k|ras
		under X-windows och vanlig terminal. 
		Det finns en experimentell koppling mellan WWW och LysKOM.
		En grupp DI-teknologer skriver en klient som
		projektarbete.

	Gophern Allt fungerar bra och nya rubriker l{ggs upp
		kontinuerligt. 


	World-Wide Web (WWW) [r en ny informationstj{nst |ver datorn{tet
		som inte baseras p} menyer som Gopher, utan p} hypertext.
		Med WWW har man dessutom tillg}ng till alla
		Gopher-menyer och FTP-arkiv.
		Lysators WWW-tj{nst drivs p} initiativ av Per Hedbor.
		Flera klienter finns. Lysators WWW-databas {r
		antagligen redan den st|rsta i Norden.


	pidentd

		Version 2.1 {r nu sl{ppt av Pidentd, en demon f|r
		diverse olika UNIXar som implementerar RFC1413. Finns
		att h{mta via anonym FTP fr}n ftp.lysator.liu.se i
		pub/ident/servers.


	Tj{nster vi tillhandah}ller som du kan prova


	LysKOM		Telnet kom.lysator.liu.se och logga
			in som lyskom. Du kan sedan v{lja emellan
			TTY och emacsklienten. Om det g}r l}ngsamt
			kan du h{mta en egen klient med FTP ifr}n
			ftp.lysator.liu.se


	Anonym FTP	ftp ftp.lysator.liu.se
			F|ljande andra ftpareor speglas automatiskt.
	    site=tsx-11.mit.edu
	    The Linux SLS distribution
			remote_dir=/pub/linux/SLS
	    	local_dir+/pub/linux/SLS
	    Miscellaneous Linux sources
	    	remote_dir=/pub/linux/sources
	    	local_dir+/pub/linux/sources
	    The Linux Amiga port hack
	    	remote_dir=/pub/linux/amiga
	    	local_dir+/pub/linux/amiga
	    site=ftp.funet.fi
	    The Linux Kernel distribution
	    	remote_dir=/pub/OS/Linux/PEOPLE/Linus
	    	local_dir+/pub/linux/kernel
    	site=ftp.uu.net
	    Bug fixes from Sun
    		remote_dir=/vendor/sun/sun-dist
    		local_dir+/pub/sun/fixes


	Ftpserv		Skicka ett brev till ftpserv@lysator.liu.se
			med en brevkropp inneh}llandes:
			HELP
			QUIT

			S} f}r du mer information. Med Ftpserv kan man
			accessa alla filer som finns i Lysators FTP-area
			via Email.

	Gopher		Adress: gopher.lysator.liu.se 70
			H{mta en klient fr}n ftp.lysator.liu.se
			/pub/gopher med anonym FTP och provk|r.

	World Wide Web Adress: http://www.lysator.liu.se
			H{mta klienten Mosaic fr}n ftp.ncsa.uiuc.edu /Mosaic
			H{mta klienten Lynx fr}n kuhub.cc.ukans.edu /LYNX


	Fanservern	Heter numera SF-arkivet och sk|ts av Mats \hrman.

 
 	SF-arkivet	Samlad SF-information. H{r finns recensioner,
			bibliografier, biografier, mm. Tillg{ngligt
			fr}n FTP, Gopher och WWW. F|r n{rvarande
			jobbas det mest med att WWW-anpassa arkivet
			(bilder, hypertext etc).


	Svenskmud	telnet svmud.lysator.liu.se 2043

	Nannymud	telnet mud.lysator.liu.se 2000

	Regenesis	telnet bsxmud.lysator.liu.se 7475
			H{mta en klient f|r detta grafiska mud 
			fr}n ftp.lysator.liu.se /pub/lpmud/bsx	KALENDARIUM
	
	Sommar, hackande sittande i solstol p} gr{smattan framf|r Q
	drickandes CC.
	Kv{llstid, f|nsterm}lning, putsning av Q och grillning.
	Framemot h|sten, v{rva nollor och skriva Garbartiklar.


	NYA PROJEKT
	
	Det {r v{lkommet med flera redovisningar av vad ni pysslar med...
    
		

	MEDLEMMAR MED AKTIVA KONTON

	365 stycken.
	
	
	
	NYA DONATIONER

	Sun har donerat datorer till Rydnetprojektet.
	De skall anv{ndas d{r de g|r mest nytta inom f|reningen.
	Maskinerna i ryd skall anv{ndas som routers men har just nu brist
	p} ethernetkort.
	Efter omplockningar s} fick vi f|ljande fungerande maskiner:
	3/280 Ryder
	4/110 Rydnet-gw
	4/110 (gammal Hennes)
	3/110 (namnl|s)
	Och 3 ethernetkort.

	Universitetsdatorf|reningen LUDD i Lule} har gett oss
	en st|rre m{ngd seriekort och ethernetkort till VAX att
	anv{nda till rydnet.

	IFM har donerat en VAXstation 2000.

	Vi har f}tt och h{mtat en Sequent Balance 8000 fr}n
	Strathclyde University i Glasgow, Skottland.
	Den var utrustad med 1600/6250 bpi rullbandare och fyra
	stycken Fujitsu Eagle a 380MB styck.

	Vi har f}tt l}ngl}na minst tv} Vitalink fj{rrbryggor till rydnet
	av televerket data region v{st.

	Ellemtel har donerat en Fujitsu Eagle a 380MB och en
	Fujitsu SuperEagle a 600MB.

	Ellemtel har donerat 50 v{lbeh|vliga transceivrar till rydnetprojektet.
 
	Institutionen IDA har donerat gul ethernet koaxialkabel och
	22 transceivrar.

	AMD har donerat 24st 29030, 10st 29200, ett 29200 utvecklingssystem
	och dokumentation att anv{ndas till Lys-32.


	ADRESSER

	LYSATOR c/o ISY
	Universitetet
	581 83 LINK\PING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	Medlemsavgiften {r 192 kronor per tolv m}nader.
	Anslutningsavgiften till Rydnet {r 1500 kronor, d} ing}r
	anslutning och tv} }rsavgifter.

	Telefon 013-126498 (Q-huset)

	lysator@lysator.liu.se	N}r styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	N{r du har fr}gor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r SYSTAT.
	bug@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r GARB!
	STYRELSE & SYSTEMANSVARIGA
	
	Ordf|rande	Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174
	Kass|r		Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
						013-260976
	Sekreterare	Thomas Bellman		<Bellman@Lysator.LiU.Se>
						013-177780
	Ledamot		David Byers		<byers@lysator.liu.se>
						013-177278
	Ledamot		Thomas Padron-McCarthy	<padrone@lysator.liu.se>
			013-282677 (arbetet)	013-174243 (hem)
	Ledamot		Mats Persson		<matpe@ida.liu.se>
						013-176856	SUN		Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
						013-177780
	Dell		Mattias Olofsson	<mattias@lysator.liu.se>
						013-260820
	VAX		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Pyramid		Fredrik Hubinette	<albert_e@lysator.liu.se>

	Sequent		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Apollo		Martin Gauffin		<moment@lysator.liu.se>
						013-175913
	Sven		Nils Olof Paulsson	<noppe@lysator.liu.se>
						013-260553
	Ingrid		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	Rydnet		Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
			Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
						013-172887
	Q-huset	Snickeri & el
			Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	Systemchef Blommor
			Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174
	GARB		Per Hedbor		<cardeci@lysator.liu.se>

	SYSTAT		Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	LysKOM		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	NannyMUD	Mats Persson		<matpe@lysator.liu.se>
						013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke		<linus@lysator.liu.se>
						013-260153
	Regenesis	Bram Stolk		<stolk@lysator.liu.se>

	SF-arkivet	Mats \hrman		<matoh@lysator.liu.se>
						013-103760