SYSTAT Number 7, 1993-05-17

[Byt till svensk text]

List of all SYSTAT issues.

SYSTAT was published in Swedish only. Therefore, no English editions are available.


Du ser SYSTAT konverterat till Latin 1. Du kan välja att se originalversionen.


	SYSTAT			nummer 7		1993-05-17

	SYSTAT är ett nyhetsorgan för datorföreningen
	Lysator vid Universitetet i Linköping.

	LEDARE

	Nu har SYSTAT övergått till att utkomma när det finns större
	nyheter. Kalendariet är fortfarande svagt, mest beroende på
	att vi har mycket aktivitet men få schemalagda aktiviteter
	som kan annonseras i förväg. I detta nummer kan jag däremot
	rapportera många nya donationer, 20-årsjubileet och resultatet
	av vårt årsmöte.

					/Redin
	

	Lysators 20-årsjubileeum hölls 1993-03-29
	20-årsdagen av Lysators konstituerande möte firades den 29 mars
	med föredrag av Linus Torvalds, student vid Helsingfors
	Universitet, som skapat Linux, ett Unix-liknande
	operativsystem, samt Pelle Dellby från Digital som berättade om
	ALPHA-arkitekturen, samt av Torgny Tholerus och Jacob Palme från
	Stockholms Universitet, som är männen bakom konferenssystemen
	KOM och Super-KOM. Lysator bjöd på kaffe och Lysatorbakelser.
	På kvällen hölls en jubileumsbankett på Ryds Herrgård.	Lysators årsmöte hölls 1993-05-04
	Den största nyheten är att medlemsavgiften höjs från 128 till
	192 kronor per tolv månader. Driften av Q-huset, den nya telefonen
	i Q-huset och underhållsfonden till Q-huset gjorde det nödvändigt
	att höja medlemsavgiften. Några stadgeändringar av mindre
	betydelse klubbades igenom.
	En ny styrelse som tillträder 1993-08-01 valdes. Namnen
	kommer att annonseras i en senare SYSTAT.		Status:
 
	Q-Huset
	Lysator har anlitat universitetets serviceorganisation AFAS
	för att städa huset tisdagar och fredagar.
	Vårmålningen är i full gång.
	Vi har skaffat telefon till Q-huset, numret är 013-126498 .
	

	Lys-32
	Projektet har med nöd och näppe undgått nedläggning men	det
	görs ett nytt försök nu när AMD sponsrar med CPUer.
	

	RydNet
	Radiolänken är uppmonterad och riktad men ej provkörd med
	IP-trafik. Vi har nu en skrubb på Björnkärrsgatan 4 med 10A el
	för länkutrustning och bryggor.
	Vi har fått långlåna två Vitalink fjärrbryggor V35-ethernet 
	att koppla in länken med. Tack Televerket data region väst!
	Vi har också fått en donation Sun-maskiner av Sun att använda
	som routers.


	Modemen
	013-115095 Allt lugnt.


	Om du vill ha den aktuella konfigurationen på våra maskiner kan
	du köra programmet sysinfo .

	
	SUN
	Lysator, Sun 4/380, 32MB RAM, SunOS 4.1.3
	Lysita, Sun 4/380, 8MB RAM, SunOS 4.1.3
	Bodil,  Sun 4/280, 32MB RAM, SunOS 4.1.3
	Konrad, Sun 4/65, 16MB RAM, Solaris 2.1 (SunOS 5.1)
	Hennes, Sun 4/110, 8MB RAM, Trasig.
	Mauritz, Sun 4/110, 8MB RAM, Bytt namn till Rydnet-gw.
	Godot,  Sun 3/480, 16MB RAM, SunOS 4.1.1_U1
	Kajsa,  Sun 3/280, 24MB RAM, SunOS 4.1.1_U1
	Varg,  Sun 3/280, 16MB RAM, FPA (flyttalsaccelerator), SunOS 4.1.1_U1
	Astrid, Sun 3/210, 8MB RAM, FPA (flyttalsaccelerator)
	Robert, Sun 3/80, 12MB RAM, Bildskärm
	Robin,  Sun 3/80, 12MB RAM, Bildskärm
	Ruben,  Sun 3/80, 12MB RAM, Bildskärm
	Rune,  Sun 3/80,  8MB RAM, Bildskärm
	Rudolf, Sun 3/80,  8MB RAM, Bildskärm
	Maskros, Sun 3/60, 16MB RAM, Bildskärm
	Tistel, Sun 3/60, 12MB RAM, Bildskärm
	Eufemia, Sun 2/120, 6MB RAM, Bildskärm
	Emilia, Sun 2/120, 7MB RAM

	Dell
	Dell	433TE, 8MB RAM, kör Linux 0.99.9 (eller senare)

	Apollo domain
	Nedlagda pga för lite datorkraft, inget ethernet (token ring)
	och bristande intresse.

	HP/UX
	Sven	9000/300 Krånglar pga värmen.
		3 HP 7935 diskar är just nu anslutna.
		2 diskar är avstängda för att minska värmeutvecklingen.

	PYRAMID
	Quetzalcoatl 90x i drift, kör newsdatabasen.


	Sequent
	Nanny	Sequent Balance 8000, 10MB RAM, 10 CPUer i drift.
	Maxwell Sequent Balance 8000, 8MB RAM, 6 CPUer i drift.
	
	VAX
	Dumle	VAXstation 2000, 6 MB RAM i drift och kör Ultrix 3.1
	Seved	11/750
	Sigvid 11/750 funkar och är flyttad till Jens korridor i ryd
		för att användas som Rydnetbrygga.
	

	ABC 1600
	Ingrid	Har inte använts på flera månader pga trasig skärm och
		föråldrande (68008, 1MB minne 13MB disk), kommer att
		ställas undan i förråd.


	Mail	Mailsystemet på Lysator är uppgraderat till Sendmail v6.56


	LysKOM	Just nu kör servern version 1.3.6
		Senaste version av Elispklienten är: 0.34.6
		Senaste version av TTY-klienten är: L 0.09
		TTY-klienten börjar bli användbar.
		Perlklientens skick är okänt.
		Det skrivs på en C++ klient som skall kunna köras
		under X-windows och vanlig terminal. 
		Det finns en experimentell koppling mellan WWW och LysKOM.
		En grupp DI-teknologer skriver en klient som
		projektarbete.

	Gophern Allt fungerar bra och nya rubriker läggs upp
		kontinuerligt. 


	World-Wide Web (WWW) Är en ny informationstjänst över datornätet
		som inte baseras på menyer som Gopher, utan på hypertext.
		Med WWW har man dessutom tillgång till alla
		Gopher-menyer och FTP-arkiv.
		Lysators WWW-tjänst drivs på initiativ av Per Hedbor.
		Flera klienter finns. Lysators WWW-databas är
		antagligen redan den största i Norden.


	pidentd

		Version 2.1 är nu släppt av Pidentd, en demon för
		diverse olika UNIXar som implementerar RFC1413. Finns
		att hämta via anonym FTP från ftp.lysator.liu.se i
		pub/ident/servers.


	Tjänster vi tillhandahåller som du kan prova


	LysKOM		Telnet kom.lysator.liu.se och logga
			in som lyskom. Du kan sedan välja emellan
			TTY och emacsklienten. Om det går långsamt
			kan du hämta en egen klient med FTP ifrån
			ftp.lysator.liu.se


	Anonym FTP	ftp ftp.lysator.liu.se
			Följande andra ftpareor speglas automatiskt.
	    site=tsx-11.mit.edu
	    The Linux SLS distribution
			remote_dir=/pub/linux/SLS
	    	local_dir+/pub/linux/SLS
	    Miscellaneous Linux sources
	    	remote_dir=/pub/linux/sources
	    	local_dir+/pub/linux/sources
	    The Linux Amiga port hack
	    	remote_dir=/pub/linux/amiga
	    	local_dir+/pub/linux/amiga
	    site=ftp.funet.fi
	    The Linux Kernel distribution
	    	remote_dir=/pub/OS/Linux/PEOPLE/Linus
	    	local_dir+/pub/linux/kernel
    	site=ftp.uu.net
	    Bug fixes from Sun
    		remote_dir=/vendor/sun/sun-dist
    		local_dir+/pub/sun/fixes


	Ftpserv		Skicka ett brev till ftpserv@lysator.liu.se
			med en brevkropp innehållandes:
			HELP
			QUIT

			Så får du mer information. Med Ftpserv kan man
			accessa alla filer som finns i Lysators FTP-area
			via Email.

	Gopher		Adress: gopher.lysator.liu.se 70
			Hämta en klient från ftp.lysator.liu.se
			/pub/gopher med anonym FTP och provkör.

	World Wide Web Adress: http://www.lysator.liu.se
			Hämta klienten Mosaic från ftp.ncsa.uiuc.edu /Mosaic
			Hämta klienten Lynx från kuhub.cc.ukans.edu /LYNX


	Fanservern	Heter numera SF-arkivet och sköts av Mats Öhrman.

 
 	SF-arkivet	Samlad SF-information. Här finns recensioner,
			bibliografier, biografier, mm. Tillgängligt
			från FTP, Gopher och WWW. För närvarande
			jobbas det mest med att WWW-anpassa arkivet
			(bilder, hypertext etc).


	Svenskmud	telnet svmud.lysator.liu.se 2043

	Nannymud	telnet mud.lysator.liu.se 2000

	Regenesis	telnet bsxmud.lysator.liu.se 7475
			Hämta en klient för detta grafiska mud 
			från ftp.lysator.liu.se /pub/lpmud/bsx	KALENDARIUM
	
	Sommar, hackande sittande i solstol på gräsmattan framför Q
	drickandes CC.
	Kvällstid, fönstermålning, putsning av Q och grillning.
	Framemot hösten, värva nollor och skriva Garbartiklar.


	NYA PROJEKT
	
	Det är välkommet med flera redovisningar av vad ni pysslar med...
    
		

	MEDLEMMAR MED AKTIVA KONTON

	365 stycken.
	
	
	
	NYA DONATIONER

	Sun har donerat datorer till Rydnetprojektet.
	De skall användas där de gör mest nytta inom föreningen.
	Maskinerna i ryd skall användas som routers men har just nu brist
	på ethernetkort.
	Efter omplockningar så fick vi följande fungerande maskiner:
	3/280 Ryder
	4/110 Rydnet-gw
	4/110 (gammal Hennes)
	3/110 (namnlös)
	Och 3 ethernetkort.

	Universitetsdatorföreningen LUDD i Luleå har gett oss
	en större mängd seriekort och ethernetkort till VAX att
	använda till rydnet.

	IFM har donerat en VAXstation 2000.

	Vi har fått och hämtat en Sequent Balance 8000 från
	Strathclyde University i Glasgow, Skottland.
	Den var utrustad med 1600/6250 bpi rullbandare och fyra
	stycken Fujitsu Eagle a 380MB styck.

	Vi har fått långlåna minst två Vitalink fjärrbryggor till rydnet
	av televerket data region väst.

	Ellemtel har donerat en Fujitsu Eagle a 380MB och en
	Fujitsu SuperEagle a 600MB.

	Ellemtel har donerat 50 välbehövliga transceivrar till rydnetprojektet.
 
	Institutionen IDA har donerat gul ethernet koaxialkabel och
	22 transceivrar.

	AMD har donerat 24st 29030, 10st 29200, ett 29200 utvecklingssystem
	och dokumentation att användas till Lys-32.


	ADRESSER

	LYSATOR c/o ISY
	Universitetet
	581 83 LINKÖPING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	Medlemsavgiften är 192 kronor per tolv månader.
	Anslutningsavgiften till Rydnet är 1500 kronor, då ingår
	anslutning och två årsavgifter.

	Telefon 013-126498 (Q-huset)

	lysator@lysator.liu.se	Når styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	När du har frågor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	Når redaktören för SYSTAT.
	bug@lysator.liu.se	Når redaktören för GARB!
	STYRELSE & SYSTEMANSVARIGA
	
	Ordförande	Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174
	Kassör		Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
						013-260976
	Sekreterare	Thomas Bellman		<Bellman@Lysator.LiU.Se>
						013-177780
	Ledamot		David Byers		<byers@lysator.liu.se>
						013-177278
	Ledamot		Thomas Padron-McCarthy	<padrone@lysator.liu.se>
			013-282677 (arbetet)	013-174243 (hem)
	Ledamot		Mats Persson		<matpe@ida.liu.se>
						013-176856	SUN		Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
						013-177780
	Dell		Mattias Olofsson	<mattias@lysator.liu.se>
						013-260820
	VAX		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Pyramid		Fredrik Hubinette	<albert_e@lysator.liu.se>

	Sequent		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Apollo		Martin Gauffin		<moment@lysator.liu.se>
						013-175913
	Sven		Nils Olof Paulsson	<noppe@lysator.liu.se>
						013-260553
	Ingrid		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	Rydnet		Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
			Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
						013-172887
	Q-huset	Snickeri & el
			Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	Systemchef Blommor
			Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174
	GARB		Per Hedbor		<cardeci@lysator.liu.se>

	SYSTAT		Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	LysKOM		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	NannyMUD	Mats Persson		<matpe@lysator.liu.se>
						013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke		<linus@lysator.liu.se>
						013-260153
	Regenesis	Bram Stolk		<stolk@lysator.liu.se>

	SF-arkivet	Mats Öhrman		<matoh@lysator.liu.se>
						013-103760