Projektinformation

[Switch to English text]

Lysator har som förening alltid varit mån om föreningens historia. Vi har firat jubileer och bevarat gamla dokument och gammal hårdvara, så länge som möjligt.

I november 1995 började Kent Engström leta efter viktiga dokument på hyllorna, scanna dem och lägga upp dem på WWW. Han började också

En rad personer har hjälp till, och fortsätter att göra det. Vi vill särskilt tacka följande medarbetare:

Andreas Kempe, projektledare