Datasaabs vänner

Linköping 14 dec. 1993.

Bäste vän av Datasaab!

Den 1 december 1993 bildades föreningen Datasaabs vänner i Linköping. Konstituerande möte hölls då på Datamaten i Mjärdevi, i kombination med julbord. Närvarande var främst medlemmar i den så kallade Seniorklubben, men även vissa redan anslutna yngre medlemmar deltog.

Ett av föreningens syften är att dokumentera Datasaabs historia enligt vad som diskuterades av de cirka 350 deltagarna på Hemvändardagen 1992. Det är i grunden denna församling som Datasaabs vänner räknar som sin medlemskrets. Den årsavgift på 50 kr som beslutats skall också huvudsakligen gå till en bok e.d.

Iden till Datasaabs Vänner har redan väckt en viss uppmärksamhet -- se bilaga 1.

Den styrelse som det konstituerande mötet valde framgår av bilaga 2.

De stadgar som föreningen är grundad på framgår av bilaga 3.

Verksamheten har redan varit igång något år inom främst Seniorklubben med bl.a. följande aktiviteter:

1. Nedmontering och bortforsling av Datormuseet från foajen i Mjärdevi på order av ICL som låg i twist med Skanska om lokalerna.

2. Vårutflykt till Kanalmuseet i Motala med föredrag om Eric Nordewall, Hjulångaren som har hittats på Vätterns botten.

3. Diskussioner med Universitetet i Linköping om en flyttning av datormuseet dit, vilket sannolikt kommer att bli fallet under 1994.

4. Insamling av skriftliga bidrag från sakkunniga medlemmar till boken e.d., liksom insamling av lämpliga bilder från numera Landsarkivet i Vadstena.

5. Utarbetande av listor med hemadresser på presumtiva medlemmar från ICL, ERA, Saab-Scania m.fl. samt alla de som därutöver var med på Hemvändardagen.

6. Uppmontering av Datormuseet igen i foajen på Mjärdevi efter direkt överenskommelse med Skanska, som numera disponerar ytan.

7. Löpande verksamhet bland PC-användarna med programutbyte o.d. De ovannämnda listorna finns nu inlagda i lätthanterliga dataregister.

Trots att ovanstående insatser har fått vissa likheter med arbete är ett av föreningens huvudsyften att ha det trevligt. Härvid planeras bl.a. ett upprepande av Hemvändardagen, t.ex. vart 5:e år. Någon sorts medlemsblad och/eller årsbok planeras också.

Ditt medlemsskap inleds genom en inbetalning på bifogad blankett. Gärna med komplett aktuell adress, telefonnummer och ev. E-mail.

Känner du någon som borde vara med men som vi inte nått, så prata gärna med vederbörande och/eller tipsa oss.

Välkommen i det gamla gänget!

Ben Wikman
Sjöliden 14
590 61 Vreta Kloster

Tel: 013-60259

PS En version av Datasaabs historia går fn som följetong i Computer Sweden. DS


WWW-version den 23 maj 1994 av Lars Aronsson