Datasaabs vänner

Styrelse, revisorer och funktionärer 1994

Följande personer valdes till de olika funktionerna vid konstituerande 931201.

Ordförande: Ben Wikman, mandatperiod 1 år

Styrelseledamöter: Ole Martin Eliassen (vald till kassör vid konstituerande styrelsemöte), mandatperiod 2 år; Göran Ekelund (sekreterare), 2 år

Revisorer: Olof Perers, 1 år, Margareta Ekström, 1 årä

Ansvariga inom föreningens verksamhetsområden:

Seniorsektionen: Bertil Gustavsson, mandatperiod 1 år

Boksektionen: Viggo Wentzel, 1 år

Utställningssektionen: Göran Ekelund, 1 år

Arkivsektionen: Sune Sjölund, 1 år

Datorsektionen: Viggo Wentzel, 1 år

Informationssektionen: Tillsattes en grupp för att utreda billigaste och bästa informationsspridningsvägar. Gruppen består av: Arne Cederberg, Göran Ekelund, Lars Falk

Övriga önskvärda verksamhetssektioner startas genom motion till ordinarie årsmöte.

Valberedning för 1995: Bertil Knutsson (sammankallande), Bernt Magnusson

Linköping 931208. På styrelsens uppdrag:
Bertil Knutsson


WWW-version den 23 maj 1994 av Lars Aronsson