Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Slottet i Zydor"

Författare Joakim Karlsson
inknappat av Fredrik Ekman
Beskrivning Fantasy: Du måste hitta den försvunna magiska opalen i ett övergivet(?) slott.
Recension Slottet i Zydor publicerades i något nummer av saligen avsomnade VIC Rapport, troligen nummer 1/85. De instruktioner som medföljde listningen ger en ledtråd om att den möjligen inte är komplett. Det verkar som om originalprogrammet laddades in i två delar. Den första delen skulle då exempelvis kunna innehålla ett specialdesignat typsnitt eller liknande.
Spelet ger ett allmänt halvfärdigt intryck. Flera kommandon fungerar inte (den här distribuerade versionen har dock modifierats så att det mesta ska fungera), ett för spelet centralt problem är inte helt implementerat (man kan lugnt ignorera ett meddelande om ett järngaller som fälls ner) och spelet är faktiskt inte ens lösbart utan att fuska. Dock kan man utnyttja en av många små buggar för att ordna den sistnämnda detaljen. Skriv TÄND VAXLJUS MED TÄNDSTICKA när du fått tag på tändstickorna (och bry dig inte om den lilla detaljen att du inte har något vaxljus).
Fredrik Ekman
System Commodore 64
Förlag VIC Rapport, troligen nummer 1/85
Publiceringsår 1985?
Antal rum 35
Saker 30
Personer* 0
Ordförråd** 70
Min. systemkrav ?
Nätsida nej
Hämta*** 16KB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 23/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman