Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Instruction adventure"

Författare Sten Holmberg (originalversion för DatorMagazins äventyrsskola)
Peter Karlsson (in-punchning och vissa modifieringar)
Beskrivning Peter Karlssons beskrivning:
Spelet från DatorMagazins äventyrsskola. Spelet går ut på att du ska skriva ett eget äventyrsspel...
Kommentar Internetredaktörens kommentar:
DatorMagazins äventyrsskola gick i nummer 1 - 8/1989 och äventyret publicerades som listning. Det skrevs av Sten Holmberg och har punchats och modifierats något av Peter Karlsson. "Inte 100%-igt trogen originalet. Både förbättringar och felstavningar förekommer", enligt Fredrik Ekman.
Jacob Munkhammar
System Commodore 64
Förlag DatorMagazin (listning)
Publiceringsår 1989
Antal rum 7
Saker 5
Personer* 0
Ordförråd** 33
Min. systemkrav -
Nätsida nja
Hämta*** 11kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 22/3-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman